De tien principes van Het Nieuwe Werken

Uit het artikel  ‘Bedrijven die inspireren’, vakblad Vacature, maart 2016

De tien principes van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is veel meer dan alleen thuiswerken en flexibele uren hebben. De volgende tien principes zijn van belang.

1. Medewerkers beoordelen op hun resultaten, niet op hun aanwezigheid.

2. Ervoor zorgen dat medewerkers duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt door kwalitatieve en/of kwantitatieve criteria in te bedden.

3. Medewerkers de autonomie geven om zelf te bepalen hoe ze hun resultaten behalen.

4. Voor de nodige infrastructuur zorgen om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken (technologie & werkplek).

5. Een bepaalde vorm van flexibel werk toelaten.

6. Dialoog en inspraak stimuleren over een optimale organisatie van het werk.

7. De samenwerking tussen medewerkers aanmoedigen.

8. Zorg dragen voor de balans tussen werk en privéleven.

9. Duidelijke afspraken maken met medewerkers over hun beschikbaarheid en bereikbaarheid.

10. Geloven in je medewerkers als inspiratiebron voor innovatie en ‘employee driven innovation’.

Bron: klik hier

Advertenties

7 Ideas to Build An Engaging Employer Brand

Artikel op gethppy.com van Paula Clapon, 2016

7 Ideas to Build An Engaging Employer Brand

Standing out from the crowd is proving to be a particularly challenging task for many companies looking to recruit top talent. While some of them might offer great job openings, in an open-environment that promotes engaging work and encourages learning and development, if they haven’t built a strong employer brand, they might be left sending countless emails to potential hires.

Building an attractive employer brand is not only about attracting a few people for your current job openings. Instead, it’s a long term effort to position your company as a brand that people can relate to and want to build a relationship with. This goes for both potential employees as well as customers – they all want to know what your company really stands for, which means going on Glassdoor and LinkedIn and listening to the inside voice of your company.

If you want to be successful at creating a strong employer brand, you need to look at potential employees as customers. You need to market your company. That means creating a strong value proposition, targeting your employee persona, engaging in online communication, leveraging different channels, and getting your message across.

Here are 7 practical ideas to help you build an engaging employer brand and attract the right talent:

1. Convey your company values and vision

Don’t wait until the interview stage to talk about what your company stands for. Instead, open the communication lines way ahead of the application process and make a habit of demonstrating these values in day-to-day actions.

Building a brand takes time and consistency, that’s why you’ll demonstrate integrity and inspire trust if you’re truly committed to these values and people can see that.

Your company’s values should be aligned with the way people behave and talk about your organization. If one of your core values is innovation, this should be reflected in your recruitment campaigns and events.

2. Interact with potential hires early on

Get involved in university events for your industry, where you have a chance to meet your future employees. Get ahead of the common scenario where fresh graduates don’t have the necessary experience or set of skills to get the job by offering learning and development opportunities that can help them become prepared candidates.

Even if they won’t end up applying for a job at your company right after graduation, you’ll be one of the first brands to give them an idea of what the industry looks like and what their futures can shape up to be. In a year or two they’ll still know of you and maybe then they’ll apply for the right job or recommend it to a friend.

3. Your employees are your brand ambassadors – use that

Employee endorsements weigh more than a six-figure campaign budget because they’re authentic. When someone recommends a company to a friend, they’re staking their relationship on endorsing that company.

While it’s good to have some guidelines about how your company should be presented or how it should be included in Social Media posts, it’s best to keep these indications to a minimum and allow employees to be creative and honest in their recommendations.

Get inspired by this GE commercials with one of their employees sharing the good news about a new position available – “What’s the Matter with Owen?” (via FastCompany)

4. Host industry events

Establish yourself as an industry leader and create engaging conversations that will attract bright minds looking for new job opportunities or collaborations. You can choose to make targeted recruitment events or full-scale conferences that bring together HR goals as well as Marketing and Sales goals.

Either way, if you want to be a first choice for top talent, you have to be a first choice for your industry as well.

5. Use and encourage feedback

Just like a marketer, keep a close eye on what your potential hires like or dislike about your brand or the way you’re presenting it. Your recruiters probably come across valuable opinions or objections so make sure they share them with other company strategists so that you can address them and perfect your message.

As a potential hire, it’s extremely rewarding to have your opinion matter. If the company interviewing you cares enough to ask and perhaps even make a change, they’re definitely on the short list for “next best employer”.

6. If you’re hiring for attitude, recruit with attitude

Many potential hires, especially Millennials and younger generations place a significant importance on your company culture. If you’re aiming to recruit for attitudes and ensure a culture match for potential hires, build your recruitment campaign in such a way that it showcases this culture.

Ask your current employees what your culture means to them and how they would see it represented to an external audience. The best insights are probably already inside your company you just have to tap into them.

7. Step up to the digital challenge

Your potential hires are digitally savvy. They take special notice to how you present yourself online and to the entire user experience that you’re providing. In a survey by Spherion Staffing, 47 percent of Millennials interviewed declared that a prospective employer’s online reputation matters as much as the job it offers.

It’s important that your website is mobile and responsive, and that you keep an updated online presence on Social Media as well.

“Today, job seekers are using social and mobile to apply for jobs and gain insight into a company’s culture and values. Ignoring these platforms isn’t an option.”

2015 Jobvite Survey

Building your employer brand is the first step in creating an engaging employee experience. It’s a challenging but rewarding process that can help you attract the right talent and engage your existing employees in the process, so make sure you do it right.

Bron: klik hier

Sturen op resultaat leidt tot grotere wendbaarheid

Artikel op managersonline, juni 2016

Sturen op resultaat leidt tot grotere wendbaarheid

Nieuwe inzichten verkregen uit onderzoek in opdracht van Finext heeft uitgewezen dat er binnen organisaties veel geld en tijd verspild wordt door niet te sturen op resultaat en door medewerkers niet in te zetten op hun talent, maar op formele functies.

Finext ondervroeg medewerkers van middelgrote tot grote bedrijven en de uitkomsten zijn opmerkelijk: ruim 60 procent van de ondervraagden geeft aan dat er vanuit het management niet gestuurd wordt op resultaat maar op de inhoud, 52 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun talent niet goed wordt benut door het management, en 48 procent van de ondervraagden vindt dat er niet goed omgegaan wordt met het geven en ontvangen van feedback, wat ten nadele is van de capaciteit van de medewerkers.

Focus op resultaat
Wanneer wordt gefocust op het behalen van resultaten in plaats van op de inhoud komt dat ten goede aan het individu én de organisatie. Amanda van Diemen, Finext: “Door te concentreren op het resultaat worden organisaties flexibeler dan wanneer men blijft hangen in de inhoud. Het eindpunt blijft gelijk, alleen de wegen er naartoe worden dynamisch ingevuld, afhankelijk van de behoeften van de omgeving (i.e. stakeholders, markt, etc.) Als u daarnaast medewerkers het vertrouwen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid geeft om zelf tot het bepaalde resultaat te komen, zult u zien dat dit positieve impact heeft op de organisatie. Men is namelijk meer gemotiveerd, meer secuur en is geen tijd meer kwijt aan onnodige controles of procedures. U zult zien dat mensen elkaar gaan opzoeken om doelstellingen te behalen. Dit creëert een mooie dynamiek. Medewerkers wéten wat het doel is en worden ingezet –en beoordeeld- op hun talent. Dit leidt tot hogere werknemerstevredenheid en minder ziekteverzuim.
Kortom, ondernemingen krijgen een betere dynamiek, een betere wendbaarheid en boeken betere resultaten. Zelforganisatie is zeer waardevol voor organisaties. Houd hierbij in uw achterhoofd dat zelforganisatie geen doel an sich is, maar een middel om tot een doel te komen.”

Bron: klik hier