Alle berichten door Gea Peper

Ik ben oprichter en eigenaar van het HappinessBureau en help organisaties (nog) succesvoller te worden door het geluk van werknemers te vergroten. Het HappinessBureau doet dit door middel van het geven van advies, training, coaching, het doen van onderzoek en het publiceren van artikelen en het organiseren van events (zie www.happypeoplebetterbusiness.nl).

Ruim salaris of duurzaam gelukkig werken

Karin Smalbil en Johannes Noor van het Successbureau schreven onderstaande bijdrage o.a. gebaseerd op een artikel van Henriette Postma van Mens in organisatie over wat de meeste invloed heeft op de werktevredenheid. Gaat het voornamelijk om de financiële beloning of hebben (juist) ook de psychologische beloningselementen een positieve invloed op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers? Je leest het antwoord hier.

Ruim salaris of duurzaam gelukkig werken

Als werkgever of manager wil je dat jouw medewerkers hun werk daadwerkelijk beter doen. Je wilt ze aansturen naar hogere productiviteit en je wilt minder burn-out ’s op het werk. Daarnaast wil je dat je medewerkers zich gelukkig voelen op het werk dat ze dag in dag uit voor de organisatie doen. Alleen een marktconform salaris blijkt daarbij niet voldoende.

Wanneer of hoe ze het werk doen, maakt niet uit, ze krijgen er voor betaald toch? Vooruit, als organisatie pak je flink uit met bonussen, misschien een fitnessprogramma, een overmatig kerstpakket en een etentje op zijn tijd. De organisatie is booming en de medewerkers tevreden… Of toch niet.

Wat kun je nu als werkgever doen om veel meer uit je ogenschijnlijk gelukkige werknemers te halen. Hoe tik je die marginale omzet aan. Hoe voorkom je ziekteverzuim en een klaagcultuur en hoe krijg je gezonde, bevlogen en productieve mensen aan boord die je bewegende organisatie kunnen veranderen in een duurzame cultuur?

Dat doe je niet door een jaarlijks functioneringsgesprek waarbij met name op de resultaten en de winst wordt gehamerd. Je zult pure motivatie in je organisatie moeten proppen. Maar dat niet alleen.

Als je als organisatie je medewerkers in staat wilt stellen een dragende kracht te vormen voor verandering, is strategie alleen daarbij niet voldoende. Daarbij wil je als werkgever of manager niet telkens branden moeten blussen, maar de brand van morgen vóór zijn. Hoe houd je je personeel dan gemotiveerd, én hoe kun je ervoor zorgen dat je medewerkers gelukkig zijn en blijven.

Om te beginnen: een goed salaris kan leiden tot een hogere motivatie, echter komt uit onderzoek naar voren dat het daarbij gaat om een korte termijn motivatie. Belangrijker is de hoogte van het salaris, en hoe fair medewerkers deze ervaren.

Gesteld kan worden dat er zes elementen zijn die medewerkers flink motiveren, te weten: een hoog salaris, comfortabele werkomstandigheden, baanzekerheid, uitdagend werk, promotie en het krijgen van waardering. Dit is ook terug te vinden in het Nationaal Beloningsonderzoek onder 112.500 medewerkers binnen 230 organisaties in Nederland. Hierin wordt aangegeven dat de onderdelen “opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden” gevolgd door “pensioenregeling” het meest genoemd worden in relatie tot binding.

Echter… boven dit alles wordt aandacht, waardering en het gevoel deel uit te maken van de organisatie, trots én de mogelijkheid tot het zich kunnen ontwikkelen binnen de organisatie als allerbelangrijkste genoemd.

Uiteindelijk blijkt dat de financiële beloning maar voor een klein deel van de medewerkers direct invloed heeft op de werktevredenheid. Kijk je naar de psychologische beloningselementen dan heeft dit positieve invloed op álle medewerkers.

Wat willen medewerkers:

1. Behoefte aan waardering
2. Gevoel deel uit te maken van een organisatie
3. De mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen (loopbaanmogelijkheden en inzetbaarheid)
4. Werksfeer
5. Plezier hebben in je werk, je werk leuk vinden
6. Baanzekerheid (continuïteit)
7. Eerlijke methodiek en procedure van belonen

Het is bovenal van belang dat regelmatig getoetst wordt of salarissen marktconform zijn. Dit voorkomt – logisch – demotivatie.

Bron

Advertenties

Hoe humor helpt op de werkvloer

In het radioprogramma Werkverkenners op BNR zocht Rens de Jong onlangs uit wat humor op het werk zoal oplevert.

Hoe humor helpt op de werkvloer

Humor op de werkvloer? Je kunt niet zonder. In BNR Werkverkenners zoekt Rens de Jong uit wat humor op het werk allemaal oplevert, en wanneer het juist niet werkt.

Humor is overal in de samenleving belangrijk, zegt managementconsultant Fons Trompenaars, gespecialiseerd op het gebied van cultuur en management. ‘Zeker ook op de werkvloer.’ Humor werkt verbindend en zorgt ervoor dat je evenwichtiger in het leven staat, stelt hij. ‘Stalin en Hitler hadden weinig humor, want er was eigenlijk maar één logica, en dat was die van hen. Die konden diversiteit helemaal niet dulden. Je ziet ook dat humor een rol speelt in het effectief omgaan met verschillen. En daarom is het zo belangrijk, ook voor een leider van die werkvloer, om humor te bezigen.’

Afstand

‘Je ziet het niet altijd, maar ik denk dat er heel veel lol in organisaties zit’, zegt Sibe Doosje, gepromoveerd op humor aan de Universiteit Utrecht en oprichter van het bedrijf Humorlab. Humor op het werk kan volgens hem relativerend werken. ‘Omdat je je positie ter discussie kunt stellen. Bijvoorbeeld door een grapje te maken van ‘ja, ik weet het eigenlijk ook niet’.’ Dat stellen mensen op prijs, zegt Doosje. ‘Daar word je dus menselijk van. Het verkleint de afstand eigenlijk.’

Dat beeld wordt bevestigd door Bas van der Veldt, CEO bij AFAS Software. ‘Zodra je in een functie komt zoals waar ik in zit, ontstaat er afstand. Juist om die afstand zo kort mogelijk te houden, proberen we humor in te zetten, door jezelf niet altijd te serieus te nemen. Het voordeel daarvan is dat je benaderbaar wordt.’

Wanneer werkt humor niet?

Luister naar de podcast en lees de rest van het artikel hier.

‘Happiness’ op de werkvloer: een hype?

Lees het artikel van Jeppe Kleyngeld dat op 25 augustus 2017 op CHRO.nl verscheen. Met een toenemende focus op werkgeluk en happiness op de werkvloer verschijnen er ook artikelen over of geluk op het werk een hype is of een blijvertje. Wat ons betreft het laatste en zo te lezen is Jeppe het daar ook mee eens …

‘Happiness’ op de werkvloer: een hype?

‘Happiness’ in organisaties is een populair thema. Maar wat is er nou écht bekend over vreugde of geluk?

Dit artikel is het eerste deel van de serie EQ in de organisatie.

Een veelvoorkomend misverstand over het thema happiness (in dit artikel afwisselend gebruikt met vreugde en geluk), versterkt door onze cultuur en (social) media, is dat we allemaal continu vrolijk, opgewekt en tevreden zouden moeten zijn. Echt geluk gaat juist over het slechte met het goede nemen en anders tegen ongeluk aan leren kijken. Er moet ook een plek zijn voor angsten, verdriet en somberheid. Die horen er bij. Maatschappelijke druk is een duidelijke keerzijde van het thema geluk. Wie ongelukkig is, is al snel een mislukkeling vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt bekeken.

Een ander veel voorkomend misverstand is happiness als doel zien in plaats van als middel. Onze hersenen blijken anders te werken. We zijn namelijk het meest gelukkig wanneer we in het moment leven en bezig zijn met betekenisvol werk of positieve relaties. “We weten dat mensen het gelukkigste zijn wanneer ze adequaat worden uitgedaagd – wanneer ze doelstellingen proberen te bereiken die moeilijk zijn, maar niet buiten hun bereik”, schrijft Daniel Gilbert in zijn boek over geluk Stumbling on Happiness. Betekenis en uitdaging zijn dus belangrijk, maar ook focus. Wanneer de geest veel ruimte krijgt om te dwalen voelen mensen zich doorgaans ongelukkiger.

Vreugde in organisaties
We weten toch niet echt goed wat happiness nou precies inhoudt. Volgens schrijver en filosoof Jean-Jacques Rousseau is het doelloos ronddrijven, liggend in een boot en je God voelen. Niet erg productief, maar wel gelukkig. Schrijver Samuel Johnson (meestal Dr. Johnson genoemd) zei dat de staat van ‘blij zijn in het moment’ alleen dronken bereikt kan worden. Er zijn in de eeuwen na deze schrijvers vele definities bijgekomen, maar niet meer plausibele dan deze twee.

Omdat dit weinig praktisch is in de toepassingen voor organisaties wenden ze ons tot psycholoog Martin Seligman. Hij beschreef de vijf elementen van happiness die zijn samengevoegd in het acroniem PERMA. Dat staat voor:

● Positieve emoties: Vrede, dankbaarheid, tevredenheid, plezier, voldaanheid, inspiratie, liefde, nieuwsgierigheid en hoop vallen hieronder.
● Engagement (betrokkenheid): Onszelf verliezen in een taak en zo het ervaren van ‘verloren tijd’.
● Relaties: Mensen met betekenisvolle en positieve relaties zijn gemiddeld gelukkiger dan mensen die deze niet hebben.
● Meaning (betekenis): Betekenis ontstaat wanneer we een doel dienen dat groter is dan onszelf en dat de mensheid verder helpt.
● Accomplishment/achievement (prestatie): We moeten onszelf verbeteren om ons tevreden te voelen over ons leven.

Organisaties die meer vreugde willen, zullen moeten sturen op PERMA. Uit de bekende Gallup onderzoeken blijkt dat zij dit nog niet zo goed doen. Slechts 30 procent van de medewerkers zegt engaged (betrokken) te zijn in de VS. 1 op de 5 is zelfs disengaged. Dit zijn mensen die projecten saboteren, anderen tegenwerken en een negatieve sfeer creëren. Kortom, zij vernietigen waarde. Wanneer leiders en manager niet betrokken zijn heeft de organisatie écht een probleem, omdat deze mensen dan niet alleen zelf dwarsliggen, maar ook anderen negatief beïnvloeden.

3 manieren om de betrokkenheid te vergroten:

 Visie: Mensen willen een duidelijk beeld van de toekomst en hoe zij daar inpassen.
● Bedoeling: Het gevoel dat werk er toe doet en bijdraagt aan het verwezenlijken van iets belangrijks. En dat is niet aandeelhouderswaarde (behalve voor de top dan).
● Positieve relaties: Goede relaties zijn cruciaal voor vertrouwen, mentaliteit en de bereidheid bij te dragen aan een team.

Lees hier de rest van het artikel.

Motivatie en waardering als de sleutel tot gelukkige werknemers

Door Karin Smalbil van het Succesbureau – Motivatie is absolute noodzaak. Verrassend? Welnee. Wanneer je kijkt naar twee belangrijke eigenschappen van gelukkige bedrijven dan zijn dat motivatie en waardering. Medewerkers willen zich gewaardeerd voelen. Met name ‘young millennials’ vinden dat belangrijker dan geld. En wat gebeurt er als ze zich gewaardeerd voelen? Juist, dan zijn ze gemotiveerder.

Motivatie en waardering als de sleutel tot gelukkige werknemers

In het werkgelegenheidsonderzoek van WorkplaceDynamics, dat de afgelopen vier jaar meer dan 89.250 responses heeft ontvangen, is waardering gerangschikt als de belangrijkste factor voor de tevredenheid van de werkplek. De mate waarin werknemers zich op prijs gesteld voelen, heeft een enorme impact op hoe gemotiveerd en gelukkig ze zijn. En laten we welzijn; motivatie is misschien wel de beste indicator van algeheel succes.
WorkplaceDynamics vroeg werknemers om te reageren op de verklaring: “Dit bedrijf motiveert mij om mijn allerbeste kant op het werk te laten zien.” Uit de resultaten van de enquête, uitgevoerd in samenwerking met IndyStar, bleek dat onder de bedrijven uit de top 10 procent van het in totaal 96 procent van hun medewerkers een positieve reactie op die verklaring hadden. Omgekeerd, voor de bedrijven die in de lagere, 10 procent van de enquête scoren, welke WorkplaceDynamics het meest een “typisch” personeelsbestand vertegenwoordigt, reageert slechts 62 procent positief op die motivatieverklaring. Dat is een 34 % “motivatiegap” tussen de topbedrijven en de onderbedrijven. Hoe komt dat?

“Het is een belangrijk verschil tussen hoe medewerkers hun inspanningen zien om hen betrokken te houden,” aldus Fraser Marlow, onderzoekshoofd op WorkplaceDynamics. ‘Denk aan de achterkant. Voor die low-engagement omgevingen zag 38 procent van de werknemers niet genoeg inspanningen van hun werkgever om hen te motiveren. ”

In Centraal-Indiana, onder de 132 werkgevers en meer dan 18.000 medewerkers die deelnamen aan de enquête, stonden vijf zeer verschillende werkgevers specifiek op het gebied van motivatie. Er waren Finance of America Mortgage (The Mortgage Team), American Income Life, Terry Lee Honda, Christian Christian Church en Dawes Fretzin Dermatology Group.

Maar als medewerkers echt positief worden gemotiveerd door zich op prijs gesteld te voelen, hoe ziet dat er dan uit op de werkplek?

WorkplaceDynamics sprak met landelijke bedrijven die hoge waarderingen van werknemers verdienden, juist door waardering te tonen. Hier zijn zeven belangrijke inzichten die ze van deze bedrijven ontvingen:

 1. Het begint gewoon bij de top: Leiders moeten weten hoe belangrijk elke medewerker is om de missie van de organisatie uit te voeren. Topleiders zetten de toon in – ze bepalen of organisatorische waarden oprecht en onwrikbaar zijn. Zij moeten de waardering en de prioriteit daarvan laten zien.
 2. Het geven van complimenten is misschien niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk. Waardering vereist inspanning. Een af ​​en toe ‘dank u’ is makkelijk, maar een systematisch proces om goed werk te erkennen is nodig, en het duurt soms even. Geeft niets, al doende leert men. Het gebeurt vaak niet vanzelf. Vind ongestoorde helden en herken ze. Communicatie en actie zijn de sleutel. Kijk naar communicatie: slecht nieuws verspreidt zich sneller dan goed nieuws. Maak mensen bewust van goede dingen die met het bedrijf en zijn medewerkers gebeuren.
 3. De kleine dingen maken een groot verschil: Organisaties investeren vaak veel geld en moeite op grote evenementen (feestdagen of zomerbarbecues), maar ook de kleine dingen gaan een lange tijd mee. Vaker zelfs meer. Verstuur verjaardagskaarten. Koop eens een lunch. Geef cadeaubonnen. Koop spontaan een ijsje. Op een topwerkplek brengt de directie lekkere koeken mee op vrijdag.
 4. Persoonlijk worden: herken werknemers als individuen. Focus op zowel het team als op individuele waardering en erkenning. Organisaties bloeien enorm als ze het leven van mensen begrijpen, zich buiten de muren van de werkplek uitstrekken en de tijd nemen om te laten zien dat ze belangrijk zijn. Werkgevers hebben ook baat bij hun betrokkenheid bij liefdadigheidsinstellingen die dicht bij de harten van hun werknemers liggen.
 5. Beleg in het lichaam en de geest: Werknemers waarderen het wanneer bedrijven voor hen zorgen. Wellnessprogramma’s, fitnessfaciliteiten, fitnesscursussen, voedingsmiddelen en voedsel zijn veel voorkomende manieren waarop bedrijven laten zien dat ze hun werknemers waarderen. Nog niet zeker wat het beste werkt? Stel een klein wellnesscomité op om te brainstormen en om nieuwe ideeën uit te voeren. Werknemers waarderen ook opleidingskansen en hoger onderwijs om dezelfde redenen.
 6. Feedback van klanten levert brandstof voor de organisatie. Al te vaak wordt feedback van klanten gezien als een manier om systemen en processen te beoordelen. Maar het is ook een geweldige manier om mensen te vangen met goede dingen. Dit geeft bedrijven de gelegenheid om dagelijks hun werknemers te prijzen. De leiders van een organisatie kunnen aan deze waardering zien hoe groot de prestaties van de medewerkers zijn, die hun klanten binden. Over kernwaarden en fundamenten gesproken.
 7. Geld doet geen pijn. Dit is lastig, omdat de enquetes van WorkplaceDynamics laten zien dat geld geen leidende motivator is voor de tevredenheid van de werkplek. Maar dat betekent niet dat geld niet belangrijk is, vooral in een verkoopomgeving. Veel bedrijven betalen bonussen op basis van het bereiken van bepaalde mijlpalen. Bedrijven doen er verstandig aan om prestaties te erkennen als de organisatie blijft groeien. Deel en ontvang daardoor nog meer winst.

“Werknemerswaardering gaat verder dan een prijsuitreiking of een bonuscontrole. Het gaat om het geven van een gevoel van zin, “zei Marlow. “Aan het einde van de dag komt waardering in vele vormen, en bedrijven mogen geen voordelen of bonussen verwachten om de betekenis van gelukkig werken over te dragen. Zorgen dat je werknemers gelukkig werken is je plicht, als organisatie.”

“Als het gaat om waardering, onderscheiden bedrijven zich door het juist te zeggen én door het te laten zien.”

Geplaatst op 8 juni 2017 in Top Workplaces 2017: What is the key to happy employees? Appreciation

Bron

From Drift to Shift: How Change Brings True Meaning and Happiness to Your Work and Life

Het HappinessBureau bracht onlangs een bezoek aan Jody Miller in Santa Barbara. Jody is de CEO van C2C executive Search & Strategic Management en schrijft o.a. artikelen voor The Huffington Post en boeken over happiness at work.  Onlangs verscheen haar laatste boek ‘From Drift to Shift’. Een mooie aanleiding voor een interview. 

Over “From Drift to Shift” (verkrijgbaar via bol.com):

From Drift to ShiftWe all desire to be happy in our work and in our personal lives, and we want to be valued for who we are. Through the transformational stories in From Drift to Shift, readers learn to recognize the opportunity to pursue life’s true purpose and to embrace it both professionally and personally. Readers will realize that profound success, down to the core of their soul, is achievable. From Drift to Shift encourages all to seek a life of meaning, to have the courage to be who they really are, and to not let external forces pressure them into being less than they can be. It helps people discover how they can make uniquely important contributions to the world.

Proof That Positive Work Cultures Are More Productive

Dit artikel van Emma Seppala en Kim Cameron, dat op de site van Harvard Business Review verscheen, gaat in op de kosten van medewerkers die niet gelukkig zijn in hun werk en wat je kunt doen om een positieve werkcultuur te creëren.

Proof That Positive Work Cultures Are More Productive

Too many companies bet on having a cut-throat, high-pressure, take-no-prisoners culture to drive their financial success.

But a large and growing body of research on positive organizational psychology demonstrates that not only is a cut-throat environment harmful to productivity over time, but that a positive environment will lead to dramatic benefits for employers, employees, and the bottom line.

Second is the cost of disengagementWhile a cut-throat environment and a culture of fear can ensure engagement (and sometimes even excitement) for some time, research suggests that the inevitable stress it creates will likely lead to disengagement over the long term. Engagement in work — which is associated with feeling valued, secure, supported, and respected — is generally negatively associated with a high-stress, cut-throat culture.

And disengagement is costly. In studies by the Queens School of Business and by the Gallup Organization, disengaged workers had 37% higher absenteeism, 49% more accidents, and 60% more errors and defects. In organizations with low employee engagement scores, they experienced 18% lower productivity, 16% lower profitability, 37% lower job growth, and 65% lower share price over time. Importantly, businesses with highly engaged employees enjoyed 100% more job applications.

Lack of loyalty is a third cost. Research shows that workplace stress leads to an increase of almost 50% in voluntary turnover. People go on the job market, decline promotions, or resign. And the turnover costs associated with recruiting, training, lowered productivity, lost expertise, and so forth, are significant. The Center for American Progress estimates that replacing a single employee costs approximately 20% of that employee’s salary.

For these reasons, many companies have established a wide variety of perks from working from home to office gyms. However, these companies still fail to take into account the research. A Gallup poll showed that, even when workplaces offered benefits such as flextime and work-from-home opportunities, engagement predicted wellbeing above and beyond anything else. Employees prefer workplace wellbeing to material benefits.

Wellbeing comes from one place, and one place only — a positive culture.

Creating a positive and healthy culture for your team rests on a few major principles. Our own research (see here and here) on the qualities of a positive workplace culture boils down to six essential characteristics:

 • Caring for, being interested in, and maintaining responsibility for colleagues as friends.
 • Providing support for one another, including offering kindness and compassion when others are struggling.
 • Avoiding blame and forgive mistakes.
 • Inspiring one another at work.
 • Emphasizing the meaningfulness of the work.
 • Treating one another with respect, gratitude, trust, and integrity.

As a boss, how can you foster these principles? The research points to four steps to try:

1. Foster social connections.

2. Show empathy.

3. Go out of your way to help.

4. Encourage people to talk to you – especially about their problems.

Lees hier het volledige artikel.

 

Delivering Happiness at Zappos!

Het HappinessBureau was onlangs in Las Vegas en bezocht daar de headquarters van de zeer succesvolle online schoenen- en kledingwinkel Zappos.com.

Tijdens een rondleiding kregen we informatie over de achtergrond van Zappos, de cultuur, holacracy, een wandeling over de campus en langs de zeer persoonlijk ingerichte werkplekken en ‘fun’ elementen, zoals een heuse ballenbak.

Na de rondleiding interviewden we Ray Zsun, The Culture Maestro, over de unieke cultuur bij Zappos. In onderstaand filmpje vertelt Ryo waarom cultuur Zappo’s #1 prioriteit is en wat dit in de praktijk inhoudt.

 

Hoe vergroot je werkgeluk in organisaties?

Door Werkgelukdeskundige of Werkgelukadviseur te worden!

Op de site van de nationale beroepengids staat een overzicht van 21 nieuwe beroepen met toekomst. Op de tweede plaats staat de Werkgelukdeskundige (of werkgelukadviseur). Een werkgelukdeskundige is een manager of stafmedewerker die zich bezighoudt met het vergroten van de geluksbeleving op de werkvloer. De Werkgeluksdeskundige doet dit onder andere door het geven van workshops en (team)coaching en –training gericht op persoonlijk leiderschap en het geven van inspiratiesessies. Daarnaast geeft de Werkgelukdeskundige kennis en inzichten over gelukkig werken of implementeert hij of zij tools of systemen waarmee de geluksbeleving van medewerkers kan worden bevorderd en/of gemeten.

Wil je je ook ontwikkelen tot Werkgelukdeskundige of Werkgelukadviseur, volg dan de unieke opleiding tot Werkgelukdeskundige.


Deze driedaagse opleiding wordt door het HappinessBureau gegeven en de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De principes van werkgeluk, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten;
 • Hoe je werkgeluk en werkplezier in je organisatie kunt meten;
 • Welke instrumenten je kunt inzetten om werkgeluk en werkplezier te vergroten;
 • (Inter)nationale voorbeelden van organisaties die gelukkig werken al succesvol in de praktijk toepassen;
 • Praktische tools, fun-werkvormen en inspirerende oefeningen die je direct in je organisatie kunt gebruiken.

Na de opleiding weet je hoe medewerkers zelf hun werkgeluk kunnen vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe je dit toepast en ook hoe je succesvol veranderingen te weeg brengt met als doel een gelukkige(re) organisatie te worden. Het onderdeel over gelukkig leidinggeven wordt verzorgd door Onno Hamburger, oprichter van Gelukkig Werken en auteur van het gelijknamige boek.

Om te zien hoe gelukkig werken er in de praktijk uit ziet maakt een presentatie door een bedrijf dat gelukkig werken al succesvol in de praktijk toepast onderdeel uit van de opleiding.

Praktische informatie
De opleiding bestaat uit drie losse trainingsdagen met steeds twee weken ertussen en wordt in 2017 gegeven op de volgende data (in Den Haag):

 • 7 september, 21 september en 4 oktober
 • 31 oktober, 14 november en 28 november

De kosten van de opleiding bedragen euro 1499,- (ex btw).
In verband met het interactieve karakter van de opleiding wordt er gewerkt in kleine groepen. Je kunt je hier aanmelden voor de opleiding.

Gewaardeerd met een 8,8
De opleiding wordt door de deelnemers gemiddeld met een 8,8 beoordeeld! En dit is wat ze erover zeggen:

“Goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Helder gebracht. Zeer bruikbaar om direct mee aan de slag te gaan. Interactief en wetenschappelijk onderbouwd”

“Goede afwisseling tussen werkvormen en theorie. Veel informatie op de partnersite. Alle documentatie wordt ter beschikking gesteld. Het is fijn om daarmee aan het werk te kunnen gaan en mijn eigen vorm tussen de beschikbare informatie te zoeken. De Roadmap for Happiness@work vond ik héél prettig. En goed om te oefenen met een praktijkcasus”

“Wat ik waardeer aan de opleiding zijn de verschillende modellen die worden aangereikt, de opdrachten (want dan ervaar je het zelf in de praktijk), de ‘harde’ cijfers en het op de derde dag bij elkaar komen van alle theorie en praktijk.”

Aanvullende ondersteuning na de opleiding
Het HappinessBureau biedt deelnemers van de opleiding aanvullende ondersteuning in de vorm van een partnership programma. In de brochure (.pdf) vind je meer informatie over dit programma. Wil je het eerste half jaar na de opleiding gebruikmaken van deze aanvullende ondersteuning, dan kun je dit aangeven op het aanmeldingsformulier en betaal je slechts euro 675,- (ex btw) (in plaats van euro 894,- (ex btw)). Heb je vragen over het partnership programma, neem dan contact op via info@happinessbureau.nl.

10e Happy People Better Business Nieuwsflits is uit!

De zomerperiode is alweer aangebroken! Altijd een goed moment om te kijken hoe gelukkig je zelf bent in je werk en wat er mogelijk voor jezelf of de organisatie waar je werkt nog te verbeteren valt. Vanuit het HappinessBureau zijn we dit jaar van start gegaan met de opleiding tot Werkgelukdeskundige. Op deze manier komen er steeds meer mensen en organisaties die gelukkig werken als een nieuwe manier van werken zien.

We hopen je met deze nieuwsflits te inspireren door middel van informatie over hoe je werkgeluk binnen je organisatie kunt vergroten:

 • Een korte terugblik op het tweede Happy People Better Business event
 • Artikel ‘Maak eerst je werknemers gelukkig, de klant volgt vanzelf’
 • Recordaantal views op de HPBB nieuwssite
 • Artikel ‘Een scheutje happiness in HR’
 • Opleiding Werkgelukdeskundige: gelukkig werken wordt de norm
 • Gratis ebook ‘De 5 factoren van de beste Employee Experience’
 • En wat je verder nog moet weten …

De nieuwsflits lees je hier

Via e-learning aan de slag met Gelukkig Werken!

Op 1 juni is de Online Toolkit ‘Optimaal Werken met Optimisme‘ live gegaan. Deze toolkit kan je helpen als je meer succes, voldoening en werkgeluk wilt ervaren. Doordat het een online programma is kun je deze doorlopen waar en wanneer je maar wilt. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Focus creëren, Investeren in samenwerking, Werken aan je Werkgeluk en het Vergroten van je Optimisme.

Schermafbeelding 2017-06-25 om 22.26.08De toolkit bestaat uit:

 • Een online besloten leeromgeving
 • Verhelderende videolessen
 • Oefeningen op audio/mp3
 • Downloadbare pdf’s met theorie & oefeningen
 • Animatiefilmpjes met uitleg van de theorie
 • Interviews met experts
 • Besloten Facebookgroep
 • Persoonlijke coaching & begeleiding (optioneel)

Klik op onderstaande afbeelding als je meer over de toolkit wilt weten: