Categorie archief: Cursus of workshop

Op weg naar een nieuwe manier van beoordelen

Lees hier het artikel van Gea Peper en Heleen Mes dat in februari 2017 in HR Overheid verscheen.

Op weg naar een nieuwe manier van beoordelen

Bij veel organisaties staat de huidige wijze van jaarlijkse beoordelingsgesprekken ter discussie. De aanpak waarbij één keer per jaar een eenrichtingsgesprek wordt gevoerd – vooral over de dingen die fout zijn gegaan –, is niet meer van deze tijd. Zowel medewerkers als leidinggevenden ervaren dit als te duur, te tijdrovend en demotiverend. Het is tijd voor een nieuwe manier van beoordelen! Dit artikel gaat in op het nieuwe beoordelen en beschrijft een alternatieve manier die door medewerkers zelf is ontwikkeld: het Go Grow Ontwikkelspel.

Afscheid van huidige beoordelingsaanpak

In steeds meer organisaties is de oude wijze van jaarlijkse beoordelingsgesprekken op zijn retour. Daarvoor in de plaats komen resultaatafspraken die medewerkers zelf afleiden van de organisatie- en afdelingsdoelstellingen en die gekoppeld zijn aan hun eigen talenten en passies. De manager of collega’s coachen hen hierbij. Samen stellen ze de uitdagingen vast en evalueren maandelijks de voortgang, waarbij de medewerker zelf de lead heeft.

Continue dialoog en eigen verantwoordelijkheid

In de nieuwe beoordelingsaanpak ligt de focus steeds meer op het ontwikkelen van talenten en passies, een continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker en voor de medewerker meer verantwoordelijkheid in de gesprekkencyclus. Gesprekken waarin gewerkt wordt met feedforward: positief geformuleerde kritiek en adviezen voor de toekomst. Dat wil zeggen dat je vooraf aangeeft welk gedrag je van de ander verwacht, gericht op een taak of situatie in de (nabije) toekomst. Daarmee leg je de focus op hoe iemand het in de toekomst gaat doen en niet op hoe het in het verleden (fout) is gegaan.

De nieuwe beoordelingsaanpak vraagt niet alleen om input van de leidinggevende, maar vooral ook van collega’s en (interne) klanten. Het vraagt om een omgeving waarbinnen medewerkers zichzelf verantwoordelijk voelen voor de eigen ontwikkeling en te behalen resultaten en waarbij zij zelf met de bewijsvoering komen voor deze resultaten. De medewerker stelt een beoordelingsportfolio samen ter onderbouwing van de beoordeling. Hierbij kan gedacht worden aan harde kengetallen, 360 graden feedback, (interne) klantenfeedback en -evaluaties maar ook filmpjes waaruit de performance blijkt.

Voorbeelden van het nieuwe beoordelen

Het nieuwe beoordelen komt in vele vormen voor. Een paar voorbeelden: Bij Buurtzorg beslissen teams zelf wanneer ze voortgangsgesprekken houden en hoe. Twee teamleden houden voortgangsgesprekken met een ander teamlid, vervolgens wisselen ze de rollen. Net zolang tot ieder teamlid aan de beurt is geweest.

Bij Effectory benadert elke medewerker zeven collega’s die hem of haar beoordelen. Zo worden de leden van elk team jaarlijks in drie verschillende rondes beoordeeld. In deze rondes staan drie vragen centraal:

·     Wat is de toegevoegde waarde van de medewerker voor de organisatie?

·     Waar kan de medewerker nog verbeteren?

·     Hoe doet de medewerker het op de drie kernvlakken toegevoegde waarde, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling?

Maar hoe zit het dan met de beloning?

Beloning is onlosmakelijk verbonden met het beoordelingsproces. Uit onderzoek komt naar voren dat de hoogte van het salaris medewerkers niet gelukkig maakt, hooguit tevreden. Belangrijk is wel dat de salarissen fair zijn. Dit betekent: niet afwijkend van dat van organisaties binnen dezelfde branche en van vergelijkbare interne functies. Verschillen tussen collega’s zijn acceptabel zolang ze als rechtvaardig worden beschouwd.

De Warm hart-award

Bonussen werken vooral als het teambonussen zijn. Bij voorkeur besteed aan een ervaring: bijvoorbeeld een weekendje weg met het team. Bij kinderopvangorganisatie Kindergarden kunnen managers awards winnen als ‘klant is koning’ of ‘warm hart’. En voor de pedagogi­sch medewerkers is er een speciale ‘Dag van de Pedagogisch Medewerker’. Tijdens deze dag geeft de directie dui­delijk blijk van waardering. Bij installatiebedrijf Guidion wordt elke maand een ‘collega van de maand’ gekozen waar iedereen een collega (of team) voor kan nomineren. Tijdens een informele zeepkistsessie wordt de gekozen collega in het zonnetje gezet en door de leidinggevende toegesproken. Als beloning mag hij of zij aan een rad van fortuin draaien om zo een Ikea giftcard, dinercheque of extra geluksdag (extra vrije dag) te winnen.

Zo kan het ook!

Bij het Parktheater Eindhoven ontstond de behoefte om het patroon van de bestaande functioneringsgesprekken te doorbreken en een nieuwe manier van beoordelen te ontwikkelen. Men wilde nog beter kunnen werken aan de eigen ontwikkeling en groei. Dit leidde ertoe dat de medewerkers in 2013 zelf het Go Grow Spel hebben ontwikkeld en vormgegeven.

Het Go Grow Spel

Het spel bestaat uit een speelbord, pionnen en speelkaarten (zie illustratie) en wordt gespeeld met twee spelers, de medewerker en de leidinggevende. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook met twee collega’s worden gespeeld. Het spel begint met het bepalen van de startpositie. Dit houdt in dat zowel de medewerker als de leidinggevende aangeeft hoe zij de startpositie ten aanzien van de vier velden voor de medewerker zien. Het spel is in principe afgerond als alle velden zijn besproken en afspraken zijn gemaakt. De afspraken die worden gemaakt kunnen variëren van ‘vaker samen koffie doen’ tot ‘verandering van takenpakket’ tot ‘een meerjarige opleiding volgen’.

Het doel van het Go Grow Spel is om door middel van gesprekken het beste uit jezelf en de ander te halen. Groei staat centraal. Het gaat om alle soorten groei. Omhoog, de diepte in, een zijsprong, maar ook anderen laten groeien. Zolang het maar de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker betreft.

Het aangaan van het gesprek is de basis van alles. Door de gesprekken verbetert de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Als vorm is bewust een spel gekozen. Op die manier wordt op een speelse wijze alles bespreekbaar gemaakt. Het spel helpt om met elkaar stappen te zetten om nog beter, prettiger en leuker te kunnen werken. Iedere medewerker komt het best tot zijn recht als hij:

·    voldoende kennis en vakmanschap bezit;

·    goed in zijn vel zit;

·    zijn passie kan volgen en delen;

·    weet welke volgende zinvolle stap hij wil zetten.

Doordat de dialoog verbetert, kunnen concrete afspraken worden gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van de medewerker op de volgende vier gebieden:

·     Know: heeft betrekking op wat de medewerker weet en kan, kennis, ervaring, vaardigheden, diploma’s, cursussen en bijzondere kwaliteiten;

·     Flow: heeft betrekking op wat de medewerker doet, hoe hij dat doet en hoe goed hij in zijn vel zit. Maar ook of er (nog) voldoende uitdaging is, of er niet te veel stress wordt ervaren en in welke situatie de medewerker zo plezierig werkt dat de tijd voorbij lijkt te vliegen;

·     Glow: heeft betrekking op wat de medewerker uitstraalt, waar zijn passie zit, waar hij warm van wordt en hoe hij dat uitstraalt naar zijn omgeving. En ook hoe hij zijn passie en enthousiasme deelt met anderen;

·     Grow: heeft betrekking op de wens van de medewerker om te bewegen en wat hij belangrijk vindt voor de eigen toekomstige ontwikkeling. Waar wil hij naartoe bewegen, wat is het toekomstplaatje, wat wil hij nog leren en waar wil hij nog in groeien.

Het spel wordt ondertussen al meerdere jaren naar volle tevredenheid gespeeld bij de beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Het kan ook op ieder ander gewenst moment tussendoor worden gespeeld. Medewerkers en leidinggevenden bij het Parktheater Eindhoven zien zichzelf graag ‘groeien’. Het spel is een ideale methode om op ieder gewenst moment te laten zien waar je staat met je kunde, kennis en functioneren en is ook toepasbaar om te kijken hoe je acteert binnen je team. Het spel maakt beoordelen tot iets wat je echt samen doet en groei en ontwikkeling in de breedste zin stimuleert. Door op deze manier te werken aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers groeit het gevoel van voldoening en wordt het werkgeluk gestimuleerd.

Conclusie

De tijd lijkt rijp te zijn voor een nieuwe beoordelingsaanpak. Een aanpak waarbij sprake is van het doorlopend ontwikkelen van talenten en passies van medewerkers, een continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker en voor de medewerker meer verantwoordelijkheid in de gesprekkencyclus. Zodat het niet meer gaat om het zetten van kruisjes, maar om het optimaal combineren van presteren en blijvend ontwikkelen van medewerkers.

Meer weten? In april 2017 verschijnt het boek “Het nieuwe beoordelen” van Jacco van den Berg, waar Gea Peper en Heleen Mes aan hebben meegewerkt. Voor informatie over het boek of het Go Grow Spel kun je een mail sturen aan gea@happinessbureau.nl. Op 13 april van 10.30 – 12 uur vindt een informatiebijeenkomst over het Go Grow Spel plaats bij het Parktheater Eindhoven. Via gea@happinessbureau.nl kun je je hiervoor aanmelden.

HappinessBureau in Executive programme The Future of Work van Amsterdam Advanced Graduate School

Executive programme The Future of Work

In 7 modules (april- juni 2017)) behandelt deze Masterclass  de impact van de snel veranderde wereld op werk, werkenden en organisaties. Dit programma is voor (HR)professionals, beleidsmedewerkers en managers van organisaties die adequaat willen anticiperen op een veranderende arbeidsmarkt. Het HappinessBureau deelt graag haar inzichten met de deelnemers in één van de modules.

De wereld van werk verandert fundamenteel. Digitalisering, automatisering en robotisering faciliteert werk, creëert nieuwe banen, maar maakt ook veel arbeid overbodig. Markten kenmerken zich door meer turbulentie en onzekerheid. Marktdynamiek die werkgevers stimuleert wendbaar te blijven en gebruik te maken van een grotere flexibele schil arbeidskrachten. Tegelijkertijd wordt de roep om herziening van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht groter, maar lijkt er sprake te zijn van een impasse op deze dossiers in een sterk versnipperd politiek speelveld.
In deze impasse polariseert de arbeidsmarkt op diverse fronten. Regionale verschillen nemen toe en werk en inkomen vereisen een steeds grotere zelfredzaamheid van burgers. In dit programma analyseren we de veranderingen in de macro-omgeving (technologie, economie, demografische ontwikkelingen en dergelijke) en verkennen we de mogelijke uitwerking op organisaties, mensen (werkenden) en het systeem (de arbeidsmarkt, scholing, sociale zekerheid).
Meer weten? Download brochure

The Future of Work in het kort

 • Robotica
 • Disruptieve technologieën
 • Flexibele organisaties
 • Zzp’ers
 • Stapelbanen
 • Talent
 • Onderscheidend vermogen
 • Life long education
 • Employability
 • Sociaal vangnet
 • Rol van de overheid

Bron: klik hier

Vanuit HR aan de slag met het creëren van gelukkige organisaties en de beste Employee Experience

Wil je ook aan de slag met gelukkig werken en het creëren van de beste Employee Experience in jouw organisatie? Kom dan naar de HR & Happiness at Work workshop op 11 mei 2017. Zodat je net als een van de deelnemers kunt zeggen:

“Inspirerend! Volop tips en trics. We kunnen aan de slag naar een happy organization! Bedankt!”

Workshop HR & Happiness at Work

Organisaties die gelukkige medewerkers hebben zijn succesvoller, productiever en creatiever. Het verzuim en verloop is lager en de organisatie heeft een grotere aantrekkingskracht voor talenten. Wil je aan de slag met gelukkig werken in je organisatie? Zoek je informatie en inspiratie om vanuit HR de best mogelijke employee experience te creëren? Neem dan deel aan de unieke workshop HR & Happiness@work.

Na deze workshop weet je alles over:

 • De principes van Happiness@Work, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten
 • Hoe je werkgeluk in je organisatie kunt meten
 • Welke HR instrumenten bijdragen aan het creëren van de beste Employee Experience
 • (Inter)nationale voorbeelden van Best Practices van HR & Happiness@work
 • Praktische tools, fun-werkvormen en inspirerende oefeningen om direct mee aan de slag te gaan

Daarnaast kun je in een Q&A-sessie met Pascal Verheugd, director Human Resources bij Hutten en HR directeur van het jaar 2015, al je vragen stellen over Happiness@Work.

De workshop is bedoeld voor HR professionals en HR managers die het verschil willen maken en concreet aan de slag willen met Gelukkig Werken en de beste Employee Experience in de eigen organisatie.

De eendaagse workshop is op 11 mei 2017 van 9.30 tot 17.00 in Den Haag (HNK, Oude Middenweg 17). De kosten voor deze workshop bedragen € 395,- (ex. btw).

In verband met het interactieve karakter van de workshop zijn er slechts 20 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij en meld je online aan!

Bekijk hieronder een impressie van de HR & Happiness@Work workshop die gemiddeld wordt beoordeeld met een 8,7 en een NPS score van 76.

En dit is wat de deelnemers over de workshop zeggen:

Dank dank dank voor de inspirerende workshop. Ik heb genoten en ging vol energie en met zoveel ideeën weer naar huis.”

“Het was een superinspirerende dag! Dank Gea Peper, Heleen Mes en iedereen die erbij was!”

“In de actiestand uit de workshop gekomen. Dank jullie wel.”

“Zeker inspirerend! Volop tips en trics.. We kunnen aan de slag naar een happy organisation! Bedankt!”

De workshop HR & Happiness@Work wordt gefaciliteerd door:

Gea Peper (links) is oprichter van het HappinessBureau en organiseert ‘Gelukkig werken’-trainingen, workshops en presentaties voor organisaties. Daarnaast doet ze onderzoek naar werkgeluk in Nederland, schrijft ze artikelen over gelukkig werken voor de tijdschriften HR&Business en HR Overheid en organiseert ze het jaarlijkse Happy People Better Business event.

Heleen Mes (rechts) bereikte als HR-directeur met twee organisaties een top-10-positie als Beste Werkgever NL, schrijft artikelen over gelukkig werken en gelukkige organisaties en is editor van de nieuwssite Happy People Better Business.

The 5 best speeches from our conferences on happiness at work

Alex Kjerulf, founder and Chief Happiness Officer of Woohoo inc and one, expert happiness at work, auteur en key note speaker deelt op positivesharing.com de beste 5 speeches van acht jaarlijkse internationale conferenties. Bij de conferentie op 18-19 mei 2017 in Kopenhagen geeft Gea Peper van het HappinessBureau een workshop Employee Experience.

For the last 8 years we have arranged an annual conference on happiness at work in Copenhagen. The next one is on May 18+19 2017 and for the first time ever we’re making the conference international, so the whole event will be in English.

We want to show you just how energetic, fun and valuable this conference is, so here are five of our favorite speeches from previous years.

David Marquet (2013): Happiness at work on a nuclear submarine

When David Marquet took command of the nuclear submarine the USS Santa Fe, he knew he needed to change a lot of things. It was the worst performing submarine, was never ready for its missions on time and was basically the laughing stock of the US navy. David came in with a plan to improve the results on the submarine and thereby make its crew happier. By accident, he found that he had to do it the other way around: Make the submarine a happy workplace and results would follow. The new plan worked, and the USS Santa Fe became the best performing submarine. In this speech from our 2013 conference, David Marquet explains how he did it and how you can create a happier workplace too.

Srikumar Rao (2009): The two traps that keep us from being happy

One of the highlights of our 2009 conference on happiness at work in Copenhagen was Dr. Srikumar S. Rao’s wonderfully inspiring and funny presentation. His presentation focused specifically on two traps you must avoid, that keep us from becoming happy. Dr. Rao is the man behind the pioneering course Creativity and Personal Mastery, the only business school course that has its own alumni association and it has been extensively covered in the media including the New York Times, the Wall Street Journal, the London Times, the Independent, Time, the Financial Times, Fortune, the Guardian, Business Week and dozens of other publications.

The Free Help Guy (2015): Happiness is… helping others.

The Free Help Guy has devoted a large part of his life to helping others – free and anonymously. He believes in doing what you can for others, that value doesn’t look like coins and notes and that for every problem there is at least one solution. He also believes in anonymity rather than self promotion and in living by your beliefs, which is why you can’t see his face in the video. In this inspiring speech, he shares his story. Read more at www.thefreehelpguy.com.

 Steve Shapiro (2011): Personality Poker

Does your organization help every single employee know their strong sides AND apply them more at work? Do people know and respect their coworkers’ personalities and preferences? Do you know what makes your coworkers happy or unhappy at work?

Steve Shapiro, the author of 24/7 Innovation and Best Practices Are Stupid takes participants at our 2011 conference through a game of Personality Poker, showing the 4 main personalities at work and what makes each of them happy or unhappy.

Henry Stewart (2016): 3 advanced tips for creating a happy workplace

Henry Stewart is the founder of Happy, a company in London that does computer and happiness trainings. They are also (naturally) a very happy workplace.In this speech, Henry shares 3 advanced tips for creating a happy workplace:

 • Let employees choose their boss
 • Give pre-approval on big projects
 • Let employees set their own goals

Bonus video: The world’s happiest DJ (2015)

This isn’t a speech as such but it is one of our favorite moments from the conferences.This is a German DJ who became famous on youtube a few years ago for being incredibly happy while playing. He used that as a springboard to quit the day job that he hated and become a full-time DJ. In this video from our 2015 conference he plays a very short set and then shares his story. Meet a man who had the courage to go his own way and became world famous for being happy at work.

Does all of that look interesting? Then join us in Copenhagen on May18+19 for our first ever INTERNATIONAL conference on happiness at work.

Bron: klik hier

Workshop ‘Hoe creëer je de beste Employee Experience’ op het Congres Trending Topics

Gea Peper en Heleen Mes van Happy People Better Business geven op 11 april een workshop over het creëren van de beste Employee Experience op het Trending Topics congres in Veenendaal. Meer informatie over het congres vind je hier.

De toekomst van HR: Creëer de beste Employee Experience

Een nieuw HR-tijdperk dient zich aan. Steeds meer organisaties beseffen dat medewerkers alleen op hun best functioneren als ze écht lekker in hun vel zitten. Als ze zelf controle over zaken hebben, iets kunnen bereiken en kunnen bijdragen aan een hoger doel.

Bedrijven die actief werken aan het geluk van medewerkers zijn succesvoller. Daarmee wordt HR verantwoordelijk voor de beste Employee Experience. En dat gaat verder dan de traditionele hire-to-fire-cyclus.

Tijdens deze workshop leer je waarom organisaties aandacht moeten besteden aan geluk van medewerkers en hoe je de beste employee experience kunt creëren.

International Conference on Happiness at Work

Gea Peper van Happy People Better Business geeft op de ‘International Conference on Happiness at Work’ in Kopenhagen op 18 & 19 mei een workshop over ‘How to create a great Employee Experience’. Het congres wordt georganiseerd door Woohooinc en je kunt je hier aanmelden. En hier gaat de workshop over:

Create a Great Employee Experience

Many companies focus strongly on creating a great customer experience. But very few have taken the next logical step and focused on consciously creating a great employee experience.

woohoo-conference2017The employee experience is the sum of all the interactions between that employee and your company. It starts with the first social media post they see, the first job listing or the first headhunting email, and ends with keeping in touch even after they leave.

It’s about creating a place where people want to show up and are happy at work. Creating a positive employee experience is not about stock options or foosball in the break room. It’s about respecting the role your people play in representing your brand and building your business. When you give talented people the space to achieve and thrive, they’ll give your customers an experience your competitors can’t duplicate.

De 7e Happy People Better Business nieuwsflits is uit!

Welkom bij de 7e nieuwsflits over Happy People – Better Business!

In deze nieuwsflits:

 • Hoe word je gelukkiger op je werk? (artikel NRC.nl)
 • De toekomst van HR: creëer de beste Employee Experience!
 • Top 3 meest gelezen artikelen over Gelukkig Werken in 2016
 • Meld je aan voor het tweede Happy People – Better Business event
 • Leestip voor de kerstvakantie: “Delivering Happiness” van Tony Hsieh
 • European Tour Happiness at Work

Klik hier om de nieuwsflits te bekijken.

Terugblik op Happiness at Work workshop door Alexander Kjerulf

Op 29 september 2016 organiseerde het HappinessBureau samen met Fan Factory, Happy Office en Toptimism at work een eendaagse Happiness at Work-workshop door Alex Kjerulf.

De zesde nieuwsbrief Happy People Better Business is uit!

Welkom bij de 6e nieuwsbrief over Happy People Better Business!

In deze nieuwsbrief:

 • Wat HR kan leren van de Beste Werkgever van Nederland: Buurtzorg
 • Hoe creëer je de beste Employee Experience?
 • De 3 meest gelezen artikelen over Gelukkig Werken
 • ‘Save the date’ voor het tweede Happy People – Better Business event
 • Tedx Talk: ‘Re-imagining the Future of Work’ door Sally Thornthon
 • Happy People Better Business goes global!
 • Serious Game: Choose Happiness@Work

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken.