Geluk op het werk: wat is dat eigenlijk?

Artikel verschenen op Personeelslog, het weblog van Personeelsnet in maart 2015. Robert Haringsma is onderzoeker en psycholoog bij het Instituut voor Positieve Psychologie. Met zijn artikel over Geluk op het werk van februari 2015 heeft hij flink de tongen losgemaakt. Eén vraag kwam steeds terug: En wat is dat dan werkgeluk? In dit vervolgartikel geeft Haringsma meer uitleg. Bovendien introduceert hij de online Geluksmeter, waarin je kunt nagaan hoe gelukkig je zelf bent op jouw werk.

Geluk op het werk: wat is dat eigenlijk?

In mijn vorige artikel Geluk op het werk als HR-strategie op Personeelslog.nl, besprak ik twee business cases van bedrijven die geluk gebruiken als HR-strategie. Naar aanleiding van dat verhaal kwam één vraag steeds terug: “En wat is dat dan werkgeluk?”

Nu kwam het vorige artikel niet uit mijn dikke duim. Met het Instituut voor Positieve Psychologie doen we al ruim een jaar onderzoek naar werkgeluk en we helpen organisaties om dit ook in de praktijk te brengen. In dit artikel daarom een korte introductie op het fenomeen werkgeluk.

Wat is Geluk?
In 2014 zijn we ons onderzoek naar werkgeluk begonnen. We werken daarin met het model van Martin Seligman (de grondlegger van de positieve psychologie) die stelt dat Geluk uit verschillende onderdelen bestaat: betekenis, uitdaging, relaties, flow en positieve emoties. Hieronder bespreek ik de verschillende onderdelen.

Betekenis: het idee dat je werk ergens toe dient. Hierbij kun je denken aan betekenisgeving voor de maatschappij, maar ook voor jezelf. Een verpleegster kan het gevoel hebben dat ze met haar werk een bijdrage doet aan het leven van anderen. Maar ze kan ook het gevoel hebben dat het werk haar ondersteunt in haar eigen ontwikkeling.

Uitdaging: het gevoel dat je steeds iets bij kan leren en dat je voldoende autonomie hebt om je werk te doen zoals dat volgens jou het best is.

Relaties: een goede band met je collega’s. Daarbij kun je denken aan een goede sfeer, maar ook aan het kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen en voldoende openheid.

Flow: opgaan in je werk.

Positieve Emoties: een prettig gevoel hebben.

Geluksmeter
Het is nog niet helemaal helder hoe deze onderdelen van werkgeluk samenhangen. Wij vermoeden dat het ongeveer het onderstaande model volgt:

Geluk op het werk illustratie
Als het werk met andere woorden voldoende betekenis heeft en voldoende uitdaging biedt en wanneer de relaties op het werk goed zijn, voelen mensen meer flow en positieve emoties op hun werk.
Zoals je ziet gaan we er ook vanuit dat geluk op het werk duidelijk consequenties heeft. Werknemers die gelukkig zijn tonen meer betrokkenheid, hebben minder ziekteverzuim hebben en presteren beter.
Hoewel er naar veel van de verbanden uit dit model onderzoek is gedaan, zijn we op dit moment toch bezig om het gehele model te toetsen. Als je mee wilt doen aan dit onderzoek, vul dan hier onze Geluksmeter in.

Geluk stimuleren in de praktijk
Als je binnen een organisatie wilt sturen op geluk, kun je aan verschillende interventies denken. Ik geef daarvan drie voorbeelden.

Formuleer een duidelijke visie en missie voor de organisatie. Zorg er voor dat deze doorleefd worden en niet alleen een papieren tijger zijn. Dit maakt het voor werknemers makkelijk om betekenis te vinden in hun werk.

Stuur op de manier van communiceren binnen de organisatie. Investeer hierbij vooral in de leidinggevenden omdat zij het verschil maken op dit punt. Bedenk goed: een positieve insteek betekent niet dat je geen feedback meer mag geven.

Zorg voor een duidelijk ontwikkelingstraject voor de werknemers. Dit kan ook zijn met partners buiten de organisaties. Probeer eens om de werknemers wat losser te laten bij het invullen van hun taken. Meestal worden de resultaten daar alleen maar beter van.

Missie en visie ook doen
Bij deze interventies moeten we wel opmerken dat alle bedenkingen rondom organisatieverandering ook hier gelden.

Als je alleen maar een missie en visie beschrijft en er vervolgens niets meer mee doet, zal het weinig invloed hebben. Pas als het streven naar Geluk gaat leven binnen de organisatie, ga je ook de effecten zien.
Het grote voordeel van geluk is natuurlijk dat het leuk is om er mee bezig te zijn, voor de werknemer en de werkgever.

Bron: klik hier

Geluk op het werk als HR-strategie

Artikel verschenen op Personeelslog, het weblog van Personeelsnet, februari 2015. Robert Haringsma is onderzoeker en psycholoog bij het Instituut voor Positieve Psychologie.

Geluk op het werk als HR-strategie

Sommige bedrijven hebben een Chief Happiness Officer. Levert investeren in het geluk van werknemers het bedrijf wat op? Is het méér dan een HR-hobby voor bedrijven waar het geld tegen de plinten klotst?
Psycholoog en gastblogger Robert Haringsma denkt van wel. “Het kan een strategische keuze zijn om te sturen op het geluk van je medewerkers.”

U heeft wellicht de eerste Chief Happiness Officer al voorbij zien komen in uw Linkedin tijdlijn en heeft toen ongetwijfeld een wenkbrauw opgetrokken. Geluk op het werk… Is het niet genoeg als werknemers tevreden zijn? Of nog beter: gewoon hun werk doen? Daar worden ze toch ook voor betaald?
Ik begrijp uw twijfel, maar ben er van overtuigd dat Geluk niet meer weggaat uit HR. Om u te overtuigen (of althans een poging te wagen), zet ik in dit blog uiteen wat geluk op het werk precies is en wat je er mee kunt aan de hand van twee businesscases.

Méér dan genieten
Bij geluk denken veel mensen aan genieten. Aan het strand liggen met een cocktail en verder niets. Uit onderzoek blijkt echter dat geluk veelzijdiger is dan dat.

Intuïtief kunnen we dat ook wel aanvoelen als we ons voorstellen hoe het is om een jaar lang aan het strand te liggen. De meeste mensen zullen zich dan gaan vervelen. Over het algemeen zal dit bovendien als een leeg leven ervaren worden en wellicht ga je op den duur zelfs die leuke collega’s van je missen. Zo alleen op het strand is ook maar alleen.

Betekenis vinden
Moderne gelukstheoriën gaan er dan ook vanuit dat geluk ontstaat wanneer we betekenis vinden in wat we doen, wanneer we goede relaties met de mensen om ons heen hebben en wanneer we voldoende uitgedaagd worden. Met die definitie van geluk is het ineens veel beter voor te stellen dat geluk op het werk gevonden kan worden.

Dat gelukkige werknemers beter presteren, minder ziek zijn en meer betrokken zijn bij het bedrijf behoeft veel minder toelichting. Bijna iedereen snapt meteen dat gelukkige mensen over het algemeen ook wat beter zullen functioneren.

Zo geredeneerd kan elk bedrijf wel wat meer werkgeluk gebruiken. Voor sommige bedrijven is werkgeluk echter in het bijzonder van belang. Dat wil ik uiteenzetten aan de hand van twee casussen: het Amerikaanse Zappos en het Nederlandse Hutten.

Online kledingwinkel Zappos
Zappos is de Amerikaanse variant van Zalando. Het is een online kledingwinkel met een bijzondere bedrijfsfilosofie: de customer service is de hart van het bedrijf. Er wordt geen reclame gemaakt omdat het bedrijf er op rekent dat zijn uitstekende service zichzelf verkoopt. En de beste service wordt geleverd door gelukkige medewerkers. Daarom is het voor Zappos vanzelfsprekend dat het bedrijf hieraan veel aandacht besteedt.

Wie solliciteert en de baan aangeboden krijgt, mag kiezen “je neemt nu de baan aan, of je krijgt 2.000 dollar van ons en neemt de baan niet”. Dat soort initiatieven moet er voor zorgen dat er alleen mensen aangenomen worden die voor Zappos gaan en zo weinig mogelijk mensen die louter voor het geld komen.

Het resultaat? Zie hieronder een staatje met de groei van het bedrijf:
Zappos: beste service door gelukkige werknemers
Bron: zappos presentatie

Nederlandse cateraar Hutten
Hutten is een Nederlandse cateraar. Huttens bedrijfsfilosofie is dat het bedrijf de beste, de leukste en de gelukkigste willen zijn. Het idee daarachter is tweeledig: Hutten gaat zo met haar medewerkers om en de medewerkers gaan zo met hun klanten om.

Het resultaat: Hutten staat in de top tien van bedrijven met de hoogste werknemerstevredenheid en is tevens een van de snelst groeiende cateraars in Nederland. Huttens HR-manager, Pascal Verheugd, is door een vakjury verkozen tot HR-manager van het jaar 2014.

Strategische keuze
Werkgeluk is dus niet alleen een methode om medewerkers optimaal te laten functioneren, het kan een strategische keuze zijn om te sturen op het geluk van je medewerkers.
Vooral wanneer service en dienstverlening tot je core-business behoren, kun je eigenlijk niet meer om geluk heen.

Bron: klik hier

 

The Pursuit of Positivity in the Workplace: Q&A with Happiness Expert Shawn Achor

Blog van Brianna Hansen op wrik.com, mei 2016. In gesprek met Shawn Achor, schrijver,  wereldwijd spreker en thought leader op het gebied van Happiness en succes.

The Pursuit of Positivity in the Workplace: Q&A with Happiness Expert Shawn Achor

How do you define happiness? How do you think it relates to the productivity of your team? Are your employees and coworkers happy? These answers affect more than just day-to-day emotions and interactions. They affect revenue and the culture of your business.

As we try our best to free ourselves from distraction and conduct endless research on how to achieve an advantage over competitors, we forget about the biggest productivity enhancer and competitive advantage of all: a positive work environment.

We spoke with Shawn Achor — happiness author, GoodThink Co-Founder and CEO, and TED Talk speaker — about the importance of happiness in the workplace and how positivity is scientifically proven to impact a business. Read the full Q&A below:

1. How do you define happiness? Does this definition change as we grow older?

We need to redefine what happiness means. The ancient Greeks defined happiness as “the joy we feel striving toward our potential.” This changes the way we pursue happiness. Joy is something you can feel even in the ups and downs of life, even when things are not pleasurable. And joy is something we feel that moves us toward our potential or growth. We get closer to our potential when we grow in our relationships, or in our understanding of the world, or as altruists and compassionate human beings.

The opposite of happiness is not unhappiness. Unhappiness can encourage us to make positive changes. The opposite of happiness is apathy, the loss of joy in our life. To me, this definition doesn’t change over time.

2. How can we distinguish between long-term happiness and temporary bouts of pleasure and success?

Having traveled to 51 countries over the past five years, I’ve learned two things: everyone has a different definition of happiness, but what creates happiness is universal. As we measure happiness, we allow people to use their own definitions. Just like with pain at a hospital, there’s no pain-meter we can hook you up to. The same is true for happiness. You are just as happy as you feel you are. But what creates happiness is universal.

Social support and connection are the greatest predictors of long-term happiness. In my research, I’ve found that there’s a 0.7 correlation between happiness and social support (which is incredibly high) — stronger than the correlation between smoking and cancer!

Happiness, universally, is a choice based upon how we perceive the reality we find ourselves in. Which is why some people can be happy living in poverty and some affluent people are miserable. The United States is good about realizing that we need to seek happiness instead of just success, but the US has a long way to go to match the happiness of some less economically developed countries who realize that real social connection, physical exercise, being out in nature, not playing the materialism game, are crucial to happiness.

I am hoping that, for schools and companies, we can stop using the “if you’re successful then you’ll be happy” formula, because that formula does not work. Rather, we need to realize that happiness fuels the success of a nation and individuals alike.

“Everyone has a different definition of #happiness, but what creates happiness is universal” via @shawnachor @wrike

3. What barriers keep people from experiencing happiness?

The biggest barrier is most people think they can’t change. Most of the public thinks you’re either born positive or not, and that you cannot change. This understanding is 20 years behind the actual science.

We now know that yes, genes seem to predict levels of happiness, intelligence, and success on average, but that is because the average person does not fight their genes. We rarely break free from our genes by creating voluntary habits designed to train our brain to act differently. If you look at the same research that “proves” genes matter, you’ll see outliers all over the place proving that genes do not have to be the end of the story. This is the research we need to share with the world. We can escape the tyranny our genes and environment have over our happiness. Happiness can be a choice.

4. What 3 tips would you give someone who struggles to find long-term happiness?

1. Practice gratitude on daily basis while you brush your teeth. Researchers have found that finding three new things you’re grateful for every day can move people dramatically on the optimism scale.

2. Write a positive note or email each day praising or thanking someone. If you make this a short note, less than two minutes, this is a daily routine that we have found dramatically raises your social connection score. Researchers have found that social connection is as predictive of how long you will live as obesity and smoking.

3. 15 minutes of cardio a day or three times a week for 30 minutes is the equivalent of taking an antidepressant.

“15 min of cardio a day or 3x a week for 30 min is the equivalent of taking an antidepressant” via @shawnachor @wrike

5. If happiness leads to success (and not the other way around), how can we take action in the workplace to improve the overall happiness of employees?

The summary of my Harvard Business Review article is this: the greatest competitive advantage in the modern economy is a positive and engaged brain. The human brain at positive has an unfair advantage over that same brain at negative or neutral. When we are positive, we show 31% increase in productivity, 40% increased likelihood to get a promotion, 23% fewer stress-related symptoms, 37% higher sales — the list goes on and on.

In my book Before Happiness, I describe the X-spot research which shows that we accelerate toward a goal the closer we perceive success to be. For a business example, think about a coffee shop that offers a card where if you buy 10 coffees, you’ll get one free. That strategy works much better if you help the customer feel that they’ve made great progress. So you have to buy 12 coffees, but you get two stamps free. In the first, you start out 0% toward your goal. In the second, you are 18% on your way. So as you set sales goals, product goals, or even make checklists, make sure you are already indicating progress.

Each bit of perceived progress acts as a success accelerant for the brain. The X-spot in a marathon is 26.1 miles into the race. That’s where they put medical crews, because your body gets such a huge rush of neurochemical accelerants that some people cannot take it. We obviously don’t want people having heart attacks, but this shows how powerful perceived success can be. At work, we can use some of those accelerants to propel growth.

Happiness is a choice, but leaders and companies can make that choice easier by providing education on how to raise positivity in the workplace, creating social engagements, and authentically praising individuals. My job is to use the science to convince companies that the greatest competitive advantage in the modern economy is a positive and engaged workforce. Those that realize that, focus on helping cultivate positive work environments which results in the happiness advantage.

“The greatest competitive advantage in the modern economy is a positive & engaged workforce” via @shawnachor @wrike

6. What’s a big new trend that you see coming that people aren’t paying enough attention to?

Genes and environment will define your happiness, unless you make conscious changes to your mindset and habits. If you do the latter, your happiness will no longer remain under the tyranny of your genes, childhood, and environment. Happiness is not the belief that we don’t need to change, it is the belief that we can.

How do you help boost positivity in the workplace?

Share your experiences and ideas in the comments.


 

Shawn AchorBio: After spending twelve years at Harvard University, Shawn Achor has become one of the world’s leading experts on the connection between happiness and success. His research on happiness made the cover of Harvard Business Review, his TED talk is one of the most popular of all time with over 8 million views, and his lecture airing on PBS has been seen by millions. Shawn has worked with over a third of the Fortune 100 companies, and lectured in more than 50 countries speaking to CEOs in China, senior leaders at the Pentagon, schoolchildren in South Africa, and farmers in Zimbabwe. His Happiness Advantage training is the largest and most successful positive psychology corporate training program to date in the world. Shawn is the author of New York Times best-selling books The Happiness Advantage (2010) and Before Happiness (2013), as well as Ripple’s Effect and The Orange Frog. Shawn was published in a top psychology journal last year for the work he did at UBS in partnership with Yale University to create a more effective stress training, and he recently did a two-hour interview with Oprah discussing happiness research and perception of success.

Bron: klik hier

Meer productiviteit in ‘Happy Buildings’

Column van Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN-AMRO, mei 2016. Een gezond gebouw heeft een aangenaam, individueel aan te sturen binnenklimaat, goede bereikbaarheid en een inspirerende omgeving. Neem ook eens een kijkje op de Happy Building Index.

Meer productiviteit in ‘Happy Buildings’

In een concurrerende wereld zijn productiviteit en efficiëntie  meer en meer doorslaggevend. De werkomgeving speelt hierbij een belangrijke rol; zowel de locatie als het gebouw zelf. Het maakt niet alleen uit voor welk bedrijf je werkt, maar ook in welk gebouw én zelfs op welke plek in dat gebouw. We stellen hier steeds hogere eisen aan. Toch vergeet de bouwwereld dit nogal eens.

Besparen en bedrijfsimago belangrijk, leefbaarheid leidend
De bestaande voorraad krijgt meer aandacht. Gebouwen worden aangepast om hun milieuprestatie te verbeteren en daarmee de carbon footprint van de onderneming te verlagen. Van duurzame verlichting tot groene watervoorzieningen en van zonnepanelen of windmolens tot koude- en warmteopslag: ze besparen niet alleen kosten, maar verbeteren ook het bedrijfsimago. De ‘leefbaarheid van het gebouw’ moet daarbij niet ondergeschikt zijn aan duurzaamheid. Een goede balans in de verhouding People, Planet en Profit is leidend voor de leefbaarheid in een gezond gebouw.

Leefbaarheid is de nieuwe trend
Trends als flexibiliteit, digitalisering, thuiswerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn inmiddels gemeengoed geworden. Productieve en tevreden medewerkers zijn minder vanzelfsprekend, maar minstens zo belangrijk. Met verduurzaming sla je twee vliegen in een klap. In een duurzame en gezonde omgeving voelen medewerkers zich veilig en goed, en worden ze productiever.

De Happy Building Index is een sprekend initiatief voor het belang van een goed leefklimaat, ontstaan vanuit de Coalitie Gezonde Gebouwen. Een platform waarop gebruikers utiliteitsgebouwen beoordelen op factoren die van invloed zijn op leefbaarheid. Wat de exacte definitie van een gezond gebouw is, valt nog moeilijk te bepalen. Wel maakt de index een paar belangrijke variabelen duidelijk. Een aangenaam, individueel aan te sturen binnenklimaat, goede bereikbaarheid en een inspirerende omgeving bijvoorbeeld. Maar ook veel groen draagt bij aan een positieve beoordeling van gebruikers. Nieuwe technologie en connectivity gaan een belangrijke bijdrage leveren aan happy buildings.

Nieuwe samenwerkingen in bestaande voorraad
De aandacht voor renovatie en transformatie groeit. ABN AMRO toonde dit al aan in een eerdere publicatie over de utiliteitsbouw. De toenemende interesse wordt verder aangewakkerd door veranderde eisen aan duurzaamheid en comfort, leegstand in relatief jonge gebouwen op betrekkelijk goede locaties en stijgende grondwaardes door de aantrekkende woningmarkt. Maar niet alleen kantoorgebouwen ondergaan een renovatie of transformatie, dit geldt ook voor winkelcentra, scholen en zorgvastgoed.

Veel van de bestaande gebouwen voldoen niet aan de nieuwe wensen en moeten hieraan worden aangepast. Renovatie en transformatie vergen mede daarom een andere aanpak dan nieuwbouw. Dat betekent ook nieuwe samenwerkingen in de bouwketen en andere rollen. Zo werken er bij een renovatie (verduurzaming) doorgaans nog gebruikers in het gebouw en zijn er direct omwonenden. Ook is de basis van het project een bestaand gebouw, in plaats van een braakliggende locatie. Renovatie en transformatie creëren kansen voor de sector, maar brengen ook risico’s met zich mee. Medewerkers die goed met de klant en mensen uit de omgeving kunnen meedenken, zijn de basis om deze risico’s te beperken.

De uitdaging voor goede transformaties zit ook in de samenwerking met producenten. De uitrol van nieuwe procedures, 3D-inmeettechnieken, digitale modellen (BIM) en producten. Slimme, snelle (technologische) oplossingen vormen de basis voor efficiëntie in het transformatieproces. ABN AMRO deed veel kennis op bij renovatie en duurzame verbouwingen van grotere panden waarbij ‘het loket’ open bleef tijdens de verbouwing. Bekijk voorbeelden hiervan in de uitkomst van ABN AMRO Green Quest.

Bron: klik hier

Why the Danes finish work on time, every single day

De Britse journaliste Helen Russell werkt in Denemarken en is auteur van The Year of Living Danishly – Uncovering the Secrets of the World’s Happiest Country. Artikel verschenen in Stylist, april 2016.

“We’re trusted to do a good job, then leave”: why the Danes finish work on time, every single day

Danes don’t do presenteeism and come ‘Cinderella Hour’, offices empty for the day – something that’s good for all of us, as Denmark-based British journalist Helen Russell discovers in the world’s happiest country 

‘Still at the office, pulling a late one,’ reads the message from a friend I’m supposed to be meeting for coffee. This is followed by a crying cat and angry sheep emoji. ‘So sorry. Will make it up to you,’ she apologises before sending a picture of herself looking forlorn in an otherwise deserted office.

It’s only 5.30pm, but this is the equivalent of burning the midnight oil in Denmark.

With a typical working day 8am-4pm and overtime frowned upon, Denmark has the best work-life balance in the world. The official working week is 37 hours but a recent OECD study showed that the average Dane only works 33 hours a week.

Danes don’t do presenteeism and staying late is more likely to earn you a lecture on inefficiency and time management than a pat on the back.

Overtime is frowned upon in Denmark

Overtime is frowned upon in Denmark

This came as a shock when I moved to Denmark from London in 2013 for my husband’s job at LEGO (he’s basically one of Santa’s elves now).

Working from home as a freelance journalist, I’d just about had time to answer a few emails and wolf down some rye bread when my other half was back again. I took this to be a first day exception, but then the same thing happened the next day. And the one after that. And then Friday rolled around and he was home at 2.30pm.

I panicked at first: Was he ill? Had he been fired? Had LEGO melted? (my mantra: why think rationally when you can add a little drama?). But no, he told me: people just leave even earlier on Fridays.

Denmark: home to one of the happiest work forces in the world

Denmark: home to one of the happiest work forces in the world

I asked a few of my shiny new Danish friends about this and canvassed other internationals on whether they’d found the working culture alien to begin with. An American confessed she’d had ‘plenty of WTF moments’ and been convinced one colleague was having an affair to start with.

“She had ‘HENTE BØRN’ written in her calendar every day at 3.45pm and I kept wondering, ‘Who is this guy? How come she runs off to see him each afternoon?’ I was picturing some secret liaison with a Mads Mikkelsen-alike. Then I got the Google Translate app-”

And?

“-Turns out it means ‘pick up the kids’ in Danish. Shame…”

This is commonplace in Denmark, I discovered – but non-parents make sure they clock off on time, too. “I have ‘gå til gym’  (’go to the gym’) or ’fitness klasse’  (take a guess…) blocked out in the diary from 4pm and everyone knows not to book meetings after this,” a child-free friend explained: “Come Cinderella hour – home time – everyone from the receptionist to the CEO goes. We’re trusted to do a good job; do our work; then leave.”

By leaving work ay 4.30pm on the dot, everyone gets time for work, rest and play

By leaving work at 4.30pm on the dot, everyone gets time for work, rest and play.

This level of autonomy takes some getting used to.

One Brit still felt obliged to stay late and put in extra hours, “-because that’s just what you do in the UK if you want to get ahead.” She stopped after six months when she realised she was essentially working in a ghost town come 4.45pm: “I’d end up having to wheel around on my chair, waving, to get the lights back on because I was the only one in the office. So I thought, ‘sod it’.”

I remember many a late-night-office-wheelie to get the lights going in my old life, back in London: running in heels, tutting in the queue at Pret because I ‘just had to get back to my desk’, wild-eyed, sleep-deprived and over-caffeinated. Working long hours was considered a badge of honour and I knew one boss who did a victory lap of the building at 6.30pm every day to check who was still at their desks – promoting them accordingly. Overtime was a sign of commitment: of dedication. Or, it now emerges, stupidity.

Because working more than eight hours a day has been shown to increase stress, heighten the risk of heart disease and cause increased consumption of Maltesers (this is from personal research).

By contrast, workers are 12% more productive when they’re in a positive state of mind. Denmark has one of the happiest workforces in the world and is the second most productive country in the EU as a result. By working less, Danes achieve more…and stay sane (mostly).

Cinderella hour in Denmark: everyone from the CEO to the receptionist vanishes

Cinderella hour in Denmark: everyone from the CEO to the receptionist vanishes

The philosopher Bertrand Russell believed that leisure was an essential component to living the good life and described it as the time when ‘the soul is refreshed’ and ‘civilisation is created’.

He claimed that humans only had time to think big thoughts and come up with new ideas (like the wheel; dry shampoo; gin and tonic in a can etc.) when given time to rejuvenate – and that the pursuit of personal interests was a necessity for healthy living. Old Bertie proposed that we should all work just enough hours a day to meet our needs. This way, everyone gets time for work, rest and play – something the Danes just have licked.

Come 4pm, my neighbours will be paddle boarding, or singing in a choir, or going on a bike ride, or hanging out with their kids, or cooking together, or cracking open a beer in the beautiful Scandinavian spring…er…snowstorm…

So in the spirit of living Danishly, I decided to join them and signed up for a few extra curricular activities of my own, which meant I had to stop working and clock off – even as a freelancer. After a hard day at the not-at-all coalface, I hovered the cursor over ‘Shut Down…’ on my laptop, and clicked.

There was silence.

I could hear my fridge whirring and the dog snoring. But other than that? Nothing.

Nobody called up to shout at me for not answering an email. No bat-light went on over the North Sea to summon my expertise. I had a startling realisation that I was not nearly as indispensible as I thought I was – and this was A Good Thing.

Now, I stop work at 4pm every day – and the world does not end. I have a life; hang out with my family; exercise; see friends. And it feels great.


How to leave work on time, the Danish way

In Denmark, less time for work = more time for cake

In Denmark, less time for work = more time for cake

Here’s how everyone can get a happy work-life balance, Danish-style:

Get a life…outside of work

Having somewhere better to go is the number one thing that will get you out of the office on time and studies show that being active and prioritising leisure makes you happier, healthier and more productive.

Stand up for yourself

Most Danish desks are all fitted with hydraulics so you can work standing up – something that’s better for our health (according to research published in the Journal of Social Psychological and Personality Science) as well as making meetings more efficient – so you can get out sooner! Instead of asking a colleague for a ‘sit down’ to chat, try a ‘stand up’ – you’ll be done in half the time.

Fake a family

You know your colleague with the kids who always has to slip away early? Well Danish work-life balance expert Martin Bjergegaard advises everyone to ‘pretend’ they have children, giving leisure activities the same attention a family would demand – and get you out of the office on time.

Trust in your abilities

You’ve been hired to do a job: you can do the job. Get your work done the best way you can, then go home. Don’t worry about what anyone else is up to – it only takes one person to break the cycle and help change workplace culture.

Remember: The world will not end if you log off and leave

What are you still doing here? GO! #VivalaRevolution

Bron: http://www.stylist.co.uk/life/living-danishly-how-and-why-to-leave-work-on-time-every-single-day-job-careers-work-life-balance-happiness?

In zes stappen naar meer arbeidsvreugde

Bericht op managersonline, 11 mei 2016

In zes stappen naar meer arbeidsvreugde

Uit onderzoek van Jobsome blijkt helaas dat er maar weinig tevreden medewerkers zijn, namelijk de overgrote meerderheid is ontevreden over zijn of haar werk en maar liefst 40 procent wil een andere baan of functie. Dat is jammer want tevreden personeel produceert meer, geeft een bedrijf 147 procent meer winst en is gezonder.

De bewustwording van de bedrijfscultuur speelt een belangrijke rol bij het creëren van een tevreden werknemer. De reden voor onproductieve werknemers? Waarschijnlijk heerst er stress, de uitdaging voor het werk mist of het personeel verveelt zich. Om te beginnen zijn een prettige werkomgeving en een fijne baan of functie, natuurlijk belangrijke voorwaarden voor geluk op het werk. Onlangs is er gesproken over werkgeluk op een congres van Oval, een brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid. Er werden zes tips gegeven om het werkgeluk op de werkvloer te verhogen.

1. Besef de betekenis van uw werk
Een werknemer moet beseffen dat zijn baan ertoe doet.  Het optimistisch benaderen van uw functie helpt hierbij en maakt een mens veel gelukkiger. Aukje Nauta, organisatiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, verwees op het congres naar de Amerikanen Amy Wrzesniewski en Jane Dutton (verbonden aan de Yale University). Zij namen onder andere een schoonmaker als voorbeeld. Een schoonmaker van een ziekenhuis kan denken: “Bah, ik moet nog tien vieze wc’s schoonmaken vandaag.”  Deze schoonmaker kan haar functie optimistischer benaderen door te denken:  “Het werk dat ik doe, is belangrijk omdat het de hygiëne van dit ziekenhuis verbetert en zo draag ik bij aan het welzijn van de patiënten.” Met soortgelijke gedachtes uw werk benaderen maakt het stuk plezieriger om aan het werk te gaan.

2. Zorg voor afwisseling, doorbreek de saaie routines
Maurits Bruel – auteur van de bestseller ‘De Geluksfabriek’ uit 1998 – weet wat mensen gelukkig maakt op de werkvloer. Op het congres van Oval, adviseerde Bruel de routine te doorbreken. Gewoonten doorbreken is zeer belangrijk, hierdoor komen namelijk zogezegde gelukshormonen vrij. Daarnaast zet het de hersenen op scherp. Neem daarom eens een andere route op weg naar het werk. Iemand die een andere route naar het werk neemt dwingt zichzelf zijn aandacht ergens anders op te richten wat zorgt voor frisse gedachtes.  Neem zo nu en dan de fiets in plaats van de auto, thee in plaats van koffie, doe uw werk achter een ander bureau en wissel het werken af door staand en zittend te werken achter uw bureau. Adviseer uw werkgever te investeren in zit-sta bureaus op de werkplekken als deze nog niet aanwezig zijn.
Een ander belangrijk advies van Bruel is het op een andere manier begroeten van uw collega’s. “Pesten op het werk is erg, maar uitsluiting vinden werknemers nog vervelender. Niets is zo erg als een baas die ’s ochtends langs de bureaus loopt zonder iets te zeggen. Mensen willen graag gezien worden: gemeende interesse bij de begroeting kan daaraan echt bijdragen.” Een kort praatje met collega’s kan dus voor een goede werksfeer zorgen!

3. Zorg ervoor dat u elke dag iets afmaakt
Om een voldaan gevoel te creëren in uw werk is het belangrijk om dagelijks een paar taken voor uzelf te noteren en af te werken. “Het is heerlijk om vinkjes te zetten,” zegt Nauta. Begin iedere werkdag een lijst met taken, als u hebt opgeschreven wat u allemaal moet doen, kunt u namelijk ook geen taak vergeten. Bedenk hoeveel opdrachten er na vandaag af moeten zijn en zorg ervoor dat u begint met de grootste en ingewikkeldste taak. Op deze manier zit u niet de hele dag tegen deze taak op te kijken en bovendien geeft het een zeer voldaan gevoel als de zwaarste klus is afgerond! Het is verstandig om aan het eind van de dag even te evalueren op het werk dat die dag is gedaan.  Er bestaat ook een app, Wunderlist, om een takenlijstje te maken en helpt het afronden van de taken te stimuleren.

4. Doe waar u goed in bent
Mogen doen waar u goed in bent maakt gelukkig. Een tevreden werknemer is twintig procent productiever. Laat mensen de taken uitvoeren die ze het leukst vinden. Geef daarom de taak aan een werknemer die er goed in is en het leuk vindt om die taak uit te voeren, in plaats van aan een werknemer die er juist tegenop kijkt. Op deze manier houdt u iedere werknemer gelukkig.

5. Doe iets voor een ander
Een tip die niet alleen helpt in het leven, maar ook op de werkvloer: Help een ander, want van geven word u gelukkig. Bovendien krijg u in ruil daarvoor vaak iets terug. Wat u dan zoal kan weggeven? “Kennis bijvoorbeeld,” zegt Nauta. “Digitale vaardigheden zijn steeds belangrijker, maar niet iedereen heeft ze in de vingers. Dus als u ze wel hebt, leer dan een ander op de knoppen te drukken.”

6. Prikkel de zintuigen
Volgens hersenwetenschapper Victor Lamme worden mensen primair gedreven door emoties, directe prikkels en beloning in de hersenen die hierbij horen. Een van de meest krachtige prikkels om uw werknemer te bewegen zijn zaken als geld, waardering, aandacht, bewondering, genot en plezier. Om effect te hebben moeten de prikkels in een korte tijd  en werken niet over een langere tijd. Volgens Lamme zouden bedrijfsleiders en HR-managers die hun organisaties gelukkiger willen maken veel meer gebruik kunnen maken van dergelijk menselijk gedrag. Zijn motto is eenvoudig: “Realiseer u dat mensen op een bepaalde manier in elkaar zitten. Mensen lopen op beloning. Accepteer de fundamentele drijfveren van menselijk gedrag en ga van daaruit kijken hoe u zaken voor elkaar kunt krijgen.” Het betekent volgens Lamme bijvoorbeeld dat u altijd goed moet nadenken waarom iets interessant zou kunnen zijn voor medewerkers. “Werk vanuit beloning. Bedenk voor iedere individuele medewerker wat voor hem of haar de beste directe beloning is. Maak duidelijk wat de win-win is voor beide partijen.”

Goede balans
Een goede balans tussen de werknemers op de werkvloer maakt deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen op personeelsgebied. Interesse tonen in collega’s is ook van belang om de communicatie op de werkvloer optimaal te houden. Neem de tijd om een kort persoonlijk praatje met elkaar te houden om te weten wat er speelt en uw collega bezighoudt. Een motiverende boodschap brengen en uw collega’s complimenteren over hun werk is ook een onmisbaar punt. Zorg ervoor dat uw werknemers zich prettig voelen op de werkvloer. Dit kan de afwezigheid van werknemers voorkomen en zo vormt u als bedrijf een sterk team!

Bron: klik hier

Zelfstandig ondernemer het gelukkigst met zijn werk

Uitkomsten van de Job Happiness Index 2016, uitgevoerd door Indeed. In de rijkste landen ter wereld zijn werknemers relatief ongelukkig met hun werk, terwijl werknemers in minder rijke landen eerder tevreden zijn. Het soort baan dat mensen gelukkig maakt, zijn vaak die banen, die mensen het gevoel geven een doel te hebben, of waarbij mogelijkheden liggen voor de toekomst. Bericht op Managersonline.nl, mei 2016

Zelfstandig ondernemer het gelukkigst met zijn werk

In Nederland zijn zelfstandig ondernemers het meest gelukkig in hun werk. Op plek twee staat directiesecretaresse, gevolgd door process operators. Dat blijkt uit de Job Happiness Index 2016, uitgevoerd door Indeed. Het onderzoek geeft inzicht in wat werkgeluk inhoudt en wat mensen betrokken en gemotiveerd houdt op het werk.

Indeed voerde in 35 landen onderzoek uit naar werktevredenheid om antwoord te krijgen op de vraag hoe tevreden werknemers eigenlijk zijn met hun werk. Nederland staat op de twintigste plaats in de lijst van landen die het hoogst scoren op werktevredenheid. Daarnaast nam de Job Happiness Index de redenen voor werktevredenheid onder de loep: na werk-privébalans zijn respectievelijk management, werksfeer, ontwikkelingsmogelijkheden en ten slotte salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden het meest belangrijk. Salaris weegt dus niet op tegen het soort werk of de invulling ervan.

Top vijftien van banen in Nederland waarin men het meest gelukkig is.

 • Zelfstandig ondernemer
 • Directiesecretaresse
 • Process Operator
 • Barmedewerker
 • Backofficemedewerker
 • Office Manager
 • Filiaalmanager
 • Gastvrouw
 • Projectleider
 • Horecabediening
 • Schilder
 • Keukenhulp
 • Financieel-administratief medewerker
 • Vrachtwagenchauffeur
 • Kapster

Wereldwijd werkgeluk
In Colombia zijn werknemers het gelukkigst met hun werk; in Japan zijn ze dat het minst. Opvallend is, dat er maar liefst vier Europese landen in de lijst staan, waar mensen minder tevreden zijn met hun werk: Duitsland, Frankrijk, Polen en Oostenrijk. Bovendien staan vijf van ’s werelds grootste economieën (Duitsland, Japan, Frankrijk, India en China) in de lijst van landen waar mensen het minst tevreden zijn met hun werk. Welvaart is dus geen maat voor welzijn; zo staat Colombia als 37e op de lijst van landen met bruto nationaal product, terwijl de Verenigde Staten – met het hoogste bruto nationaal product – slechts een 22e plek scoort in de Job Happiness Index.

Top tien van landen waar men het minst gelukkig is:

 • Japan
 • Duitsland
 • Zuid-Afrika
 • Frankrijk
 • Polen
 • Maleisië
 • Oostenrijk
 • Singapore
 • India
 • China


Top 25 van landen waar men het meest gelukkig is:

 • Colombia
 • Mexico
 • Rusland
 • Ierland
 • Brazilië
 • Noorwegen
 • Chili
 • Nieuw-Zeeland
 • Spanje
 • Venezuela
 • Australië
 • Peru
 • Zweden
 • Portugal
 • Italië
 • Filipijnen
 • Canada
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Hongkong
 • Nederland
 • Argentinië
 • Groot-Brittannië
 • Verenigde Staten
 • Pakistan
 • België

Doel maakt gelukkig
Sander Poos, Managing director Benelux van Indeed: “Wat ons mensen over het algemeen gelukkig maakt, hoeft niets te maken te hebben met wat ons blij maakt op ons werk. In de rijkste landen ter wereld zijn werknemers relatief ongelukkig met hun werk, terwijl werknemers in minder rijke landen eerder tevreden zijn. Het soort baan dat mensen gelukkig maakt, zijn vaak die banen, die mensen het gevoel geven een doel te hebben, of waarbij mogelijkheden liggen voor de toekomst. Ongeacht of dat is door anderen te helpen of door te groeien naar de functie van directeur.”

Bron: klik hier

Wordt er genoeg gelachen in jouw organisatie?

Linkedinpost van Tineke Druijf, mei 2016. Tineke daagt je uit om een lach op het gezicht van zorgprofessionals te toveren op de Dag van de Zorg op 12 mei.

Wordt er genoeg gelachen in jouw organisatie?

Wordt er in jouw organisatie genoeg gelachen? Vieren jullie successen? Spreek je voldoende jouw waardering uit naar collega’s? De Dag van de Zorg, 12 mei, is dé ultieme gelegenheid om je waardering te uiten aan je zorgprofessionals en ze in het zonnetje te zetten.

Meer met minder
Met stijgende kosten en minder subsidie in de zorg, viel er weinig te lachen in deze sector de afgelopen jaren. Vanwege bezuinigingen moet vrijwel elke zorgorganisatie meer met minder doen. Dit resulteert doorgaans in reorganisaties, fusies en soms zelfs faillissementen. Een recent voorbeeld hiervan is de thuiszorgorganisatie TSN, die al langere tijd verlies leed.

Lachen is gezond
Juist binnen de zorgsector is lachen belangrijk. De hoge werkdruk en het stijgend ziekteverzuim veroorzaakt veel stress. Wetenschappelijk onderzoek van Psychological Science toont aan dat lachen gezond is. Uit het onderzoek blijkt dat je door lachen minder stress en pijn ervaart. Ook is het goed voor je immuunsysteem: je voelt je gezonder. Humor en plezier hebben dus een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid. Iets waar zorgprofessionals en patiënten veel baat bij hebben.

Samen lachen, samen werken
Lachen met collega’s zorgt voor een betere onderlinge band en samenwerking, toont onderzoek van de University of Oxford aan. Dit is essentieel in de zorg. Patiënten worden doorverwezen, medewerkers werken wisseldiensten en door de hoge werkdruk is er soms weinig tijd voor een goede overdracht. Ook hebben medewerkers in de zorg te maken met verdriet en verlies. Een goede onderlinge band en humor kunnen er voor zorgen dat medewerkers de dag beter aan kunnen.

Waardering uitspreken
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Steda Research geeft aan dat onder andere erkenning en een goede sfeer in het team een groot aandeel hebben in het werkgeluk. Spreek daarom jouw waardering uit. Geef collega’s een compliment, vier successen en zorg ervoor dat jullie samen kunnen lachen. Wees bijvoorbeeld extra attent, organiseer een uitje of regel een optreden van een cabaretier op de afdeling of bedrijfsrestaurant. Het effect hiervan is groots en zeer waardevol.

Hierbij daag ik je uit om een lach op het gezicht van zorgprofessionals te toveren op de Dag van de Zorg.

Bron: klik hier

Geluk op je werk door Dalai Lama

Recensie geschreven door Marthe van der Molen voor Managementboek, mei 2016. Marthe van der Molen is adviseur organisatieontwikkeling bij Twynstra Gudde.

Geluk op je werk door Dalai Lama

Het thema floreren boeit mij al geruime tijd. Het vertrouwen geven aan en het verantwoordelijkheid nemen van medewerkers. Centraal in dit gedachtegoed staat werkplezier. Dit is de smeerolie waarmee eigenaarschap echt werkt.

dalai lama

Ik geloof dat werkgeluk de sleutel kan zijn om anders tegen werk aan te kijken en medewerkers effectiever te laten worden in hun rol. Ik was dan ook benieuwd naar dit concept en al helemaal benieuwd hoe de Dalai Lama dit in Geluk op je werk vanuit zijn perspectief bekijkt.

Geluk op je werk heeft een groot verbeeldend vermogen. De manier waarop het geschreven is, is alsof je zelf met de Dalai Lama in zijn werkkamer zit en vanaf de eerste rang de diepere gedachten meekrijgt rondom werkgeluk. Dit maakt dat het leest als een trein en dat je het op alle momenten van de dag erbij kunt pakken. De schrijver legt regelmatig de link met wetenschappelijk onderzoek naar werkgeluk. Hierdoor komen filosofisch perspectief en wetenschap goed bij elkaar.

Het boek komt al vrij snel met drie houdingen die mensen ten opzichte van werk kunnen hebben (gedachtegoed van Amy Wrzesniewski). Zo zijn er mensen die hun werk als werk zien en met name gedreven worden door een financiële beloning, mensen die werken om vooruit te komen en graag carrière willen maken en mensen die hun werk als roeping zien. Deze laatste categorie leidt minder snel aan verveling en heeft een groter gevoel voor richting en is vastberaden in die richting. Interessant is dat deze scheiding voor ieder vakgebied geldt. Ik besef dan ook dat het dus niet zo is dat mensen in de zorg alleen gedreven worden door hun roeping, wat wel vaak gezegd wordt en (gechargeerd) dat mensen in de financiële dienstverlening niet alleen maar worden gedreven door financiële beloning. De drie houdingen ten opzichte van werk komen binnen alles sectoren bijna evenveel voor.

Door het boek heen komen verschillende concepten naar voren die invloed hebben op werkgeluk. Door de oogharen heen zijn er grofweg drie mechanismen die volgens de Dalai Lama essentieel zijn voor het creëren van werkgeluk:

1. Het op kleine schaal werken aan positiviteit. Er zijn altijd manieren om dankbaar te zijn of zaken als een uitdaging te zien. Ieder mens heeft invloed op hoe hij zelf tegen de wereld aankijkt.

2. Het vergaren van zelfkennis op meerdere niveaus. Hierbij noemt de Dalai Lamai het belang van het zelfinzicht in iemands talenten en capaciteiten, maar ook diepere kennis van drijfveren en de manier waarop iemand handelt/overkomt op anderen. Belangrijk is wel dat iemand intrinsiek de wil heeft om te veranderen en gelukkiger op het werk te worden. Een goede vraag hierbij is: wat levert me het huidige gedrag op? Zou dat een reden zijn om te veranderen? In zelfkennis zit een hefboom omdat iemand door gebrek hieraan te zelfverzekerd kan zijn, dan wel te onzeker kan zijn over zijn eigen kunnen. Echte zelfkennis geeft innerlijke kracht. Iemand kan kritiek beter plaatsen en is minder afhankelijk van complimentjes om voldoening uit het werk te halen;

3. Het authentiek zijn. Veel mensen identificeren zich in sterke mate met hun rol of functie op het werk. Wanneer er iets gebeurt op het werk, heeft dit hoge impact op het persoonsbeeld en geluksniveau van iemand. Het is volgens de Dalai Lama dan ook zaak om balans aan te brengen in het leven en het naast werk ook vinden van andere zaken die waardevol voor je zijn. Deze bronnen van vreugde beïnvloeden je werkgeluk.

Samenvattend kan werken plezieriger worden wanneer we de kloof die iemand ervaart tussen wie hij is en wat hij doet te verkleinen en ons te richten op het ervaren van het kleine geluk: het helpen van anderen of het ervaren van flow. Dit heeft ook een positief effect op onze collega’s. Wijze woorden van de Dalai Lama, die ik maar al te graag meeneem in mijn dagelijks werk. Het heeft mij handvatten gegeven om anders tegen mijn eigen werk aan te kijken en bevestiging dat dit een thema is wat een groot verschil gaat maken binnen organisaties en tussen mensen. Mijn hoofd borrelt dan ook van ideeën.

Bron : klik hier

 

Vergroot je werkgeluk – 14 praktische tips

Jelle Hermus is oprichter van SoChicken: Broeden op een leuker leven. Via zijn site stelt hij eBooks en eCursussen beschikbaar.

Vergroot je werkgeluk – 14 praktische tips

Wil je meer werkgeluk ervaren? Beleef meer plezier aan je werk en ervaar meer voldoening met deze praktische tips voor meer werkgeluk.

“Derive happiness in oneself from a good day’s work,
from illuminating the fog that surrounds us.”

Henri Matisse

Werkgeluk vergroten

Waarom is werkgeluk belangrijk? Tja – het zou de prestaties van werknemers verhogen. Leuk voor de baas – maar hoe zit het met jou?

Werkgeluk is belangrijk omdat je waarschijnlijk veel tijd doorbrengt op je werk. En als je je leven leuker wilt maken, dan is het bést fijn als je het tijdens die uren een beetje naar je zin hebt.

Gelukkig zijn is fijn. En door te investeren in je werkgeluk kun je je hele leven leuker, lichter en lolliger maken. Al is het maar omdat je niet uitgeput en chagrijnig thuis komt na een lange dag.

Dus laten we eens kijken hoe je je werkgeluk stap voor stap kunt vergroten.

Jelle Hermus

14 tips voor meer werkgeluk

Oké – hoe vergroot je je werkgeluk? Hieronder vind je 14 praktische tips.

 1. Plak niet overal een label op. Soms moet je dingen doen die je leuk vindt en soms moet je dingen doen die je minder leuk vindt. Wat zou er gebeuren als je hier minder oordelend tegenover zou staan? Plak minder ’goed’ en ’fout’ labels, en probeer je werk te zien als neutraal.
 2. Hoeveel tijd kost je werk? Zie je op tegen een taak? Denk dan niet aan hoe vervelend je het vindt, maar richt je op hoeveel tijd de taak je kost. Soms kun je een vervelende taak lang voor je uit schuiven, terwijl je het binnen een halfuur gefixt kunt hebben.
 3. Ontwikkel je discipline. Hoe beter je wordt in het gedisciplineerd uitvoeren van je werk, des te fijner je je voelt aan het einde van de dag. Tips voor meer discipline vind je hier.
 4. Geef je grenzen aan. Met een gezonde dosis zelfvertrouwen en assertiviteit wordt de werkvloer een stuk aangenamer. Jij kunt voor een groot deel bepalen hoe mensen jou moeten behandelen. En als je dit goed aanpakt word je vaker goed behandeld op de werkvloer.
 5. Verdoe je tijd niet met jaloezie. Sommige mensen zijn sterker op bepaalde gebieden dan jij. Maar vergeet niet dat ieder mens een unieke mix van talenten, interesses en vaardigheden heeft. Natuurlijk kun je je zwakkere vaardigheden ontwikkelen, maar vergeet ook niet dat jij weer beter bent in andere dingen.
 6. Relativeer je problemen. Misschien heb je het moeilijk op je werk op dit moment. Maar besef altijd dat je werk niet het meest belangrijke in je leven is. Dat zijn je gezondheid, je dierbaren en je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt altijd op zoek naar een andere baan, maar niet naar een ander leven. Als je werk je leven minder fijn maakt, onderneem dan stappen om dit te stoppen.
 7. Investeer in relaties met je collega’s. Je hoeft niet bij elkaar over de vloer te komen om vrienden te zijn. Je gaat met veel meer plezier naar je werk als je weet dat je wordt verwelkomd door een groep vrienden, in plaats van een groep mensen waar je niets mee hebt. Bovendien geeft het je werkdagen veel meer glans – zelfs als je het werk niet leuk vindt.
 8. Solliciteer slimmer. Zit je vast in je carrière en weet je niet wat je wilt? Veel mensen blijven solliciteren op werk waar ze ongelukkig van worden – simpelweg omdat ze hier nu eenmaal voor gestudeerd hebben. Doe eens een beroepskeuzetest om uit te vinden welk werk écht bij je past. Ja, het is pijnlijk om je ‘studie weg te gooien’. Maar het is nog veel pijnlijker om je leven op te offeren voor een keuze die je lang geleden hebt gemaakt.
 9. Wees nu gelukkig. Wacht niet tot je die promotie hebt gemaakt, of totdat er dingen zijn veranderd. Je werkomgeving zal nooit perfect worden. Je hebt nu al alles in je om gelukkig te kunnen zijn.
 10. Richt je op de reis – niet het doel. Op veel uitkomsten op de werkvloer heb je geen of nauwelijks controle. Als je je vastklampt aan specifieke uitkomsten dan geeft dat mogelijk veel stress. Wat je ook kunt doen is jezelf uitdagen de beste versie van jezelf te zijn. Dit geeft je minder stress, meer uitdaging, meer plezier en meer controle.
 11. Stop met multi-tasken. Mensen die multi-tasken voelen zich sneller gestrest en zijn uiteindelijk minder productief. Pas mindfulness toe in je werk en doe één ding tegelijk met volledige aandacht. Zo bespaar je energie en kan werken zelfs ontspannend voelen.
 12. Je hoeft niet al je geluk uit je werk te halen. Maakt je werk je niet gelukkig? Geen zorgen, je kunt je geluk uit andere plekken halen. Zolang je werk je niet actief ongelukkig maakt hoeft het geen probleem te zijn. Misschien vind je het prima zo, en heb je geen zin in drastische veranderingen. In dat geval kun je altijd werken aan kleine dingen, zoals meer uitdaging voor jezelf vinden en de band met je collega’s verbeteren.
 13. Voorkom burnout en overspannenheid. Luister naar je lichaam, niet naar je baas. Je hebt maar één leven, één lijf en één kans om te genieten van deze rit. Hoewel je werk belangrijk voor je is, wil dat niet zeggen dat het belangrijker is dan je gezondheid op de lange termijn. Dus neem rust als je moe bent, slaap als je oververmoeid bent, neem minder hooi op je vork als je je overweldigd voelt en zoek hulp als je chronisch gestrest bent. Praat erover met je baas of manager. Niemand zit erop te wachten dat je een paar maanden ziek thuis zit.
 14. Communiceer open en duidelijk. Hoe beter je communiceert, des te makkelijker je werkrelaties worden. Spreek problemen en irritaties snel uit, zodat er niets gaat borrelen. Wees assertief maar houd het bij jezelf. Begin met ’ik vind…’ of ’ik ervaar het…’. Over jouw mening en ervaring valt niet te twisten.

Werken aan meer werkgeluk

Investeer in relaties, relativeer problemen, ga meer mee met de flow en doe één ding tegelijk. Werkgeluk vergroten doe je stap voor stap – en het is leuker dan je denkt.

Bron: klik hier

Lees hier alles over gelukkig werken en het creëren van de beste Employee Experience